Haarlem,
03
december
2020
|
10:01
Europe/Amsterdam

Online actualiteitencollege: Anke Siegers over Samen in de wijk

Woensdag 9 december van 12.00 tot 13.00 uur via MS Teams

anke-2016-kleur

De verbinding tussen de sectoren Zorg en Welzijn staat centraal in een reeks van drie actualiteitencolleges, georganiseerd door kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, In het eerste actualiteitencollege op woensdag 9 december is organisatiepsycholoog Anke Siegers te gast. Zij heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen van organisaties, overheid en gemeenten rond vraagstukken als: samenwerken met het sociale netwerk, zelfsturing, burgerparticipatie en groepsconflictbemiddeling. 

In de sectoren Zorg en Welzijn werken we steeds meer samen, ieder vanuit de eigen expertise. Wat is daarvoor nodig? Wat is de meerwaarde? Tegen welke hobbels loopt de samenwerking aan? In interprofessionele Leer en InnovatieNetwerken (LINs) werken het werkveld en de hbo-opleidingen in de zorg en welzijn samen aan deze vraagstukken. Om elkaar beter te leren kennen lopen professionals/studenten met elkaar mee, voeren in gezamenlijkheid (kwaliteits-)projecten uit en bespreken casussen, zodat zij elkaars expertise beter leren kennen. Vanzelfsprekend moet dit ertoe leiden dat de oudere cliënt betere (goed op elkaar afgestemde) zorg- en dienstverlening krijgt.

Vanuit de Interprofessionele LIN, uitgevoerd in samenwerking met de praktijk door de Inholland-onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, staan er drie actualiteitencolleges op het programma om boventaande thematiek onder de loep te nemen. De reeks actualiteitencolleges komt in plaats van de op 19 maart 2020 geplande studiemiddag, die vanwege corona moest worden gecanceld.

De reeks actualiteitencolleges:

  1. Woensdag 9 december 2020 van 12.00–13.00 uur, over Verbinden Zorg en Welzijn door Anke Siegers
  2. Woensdag 27 januari 2021 van 12.00–13.00 uur, over Kwetsbaarheid bij ouderen (met 80-jarige bewoner, lid clientraad, professional zorg, professional welzijn en Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij Hogeschool Inholland).
  3. Woensdag 3 maart 2021 van 12.00 – 13.00 uur, over Ontwikkelingen in de wijkverpleging (met mantelzorger, manager zorg, manager welzijn en lector Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk bij Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie en aanmelden
Het eerste actualiteitencollege in deze reeks vindt woensdag 9 decemer plaats van 12.00 tot 13.00 uur plaats via MS Teams. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het kennisplatform Sociaal Domein. Je kunt je aanmelden via deze link, of via onze website Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, waar je ook meer informatie vindt.