Rotterdam,
16
november
2020
|
11:05
Europe/Amsterdam

Ook Inholland omarmt statement Rotterdamse onderwijsinstellingen

Het onderwijs moet een veilige plek zijn om in alle vrijheid van elkaar te kunnen leren

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien. Dergelijke zelfcensuur hoort niet thuis in het onderwijs, maar is er wel, steeds vaker. De lijst van ‘gevoeligheden’ in de klas wordt groter, net als het aantal ‘meekijkers’ van buiten de klas. Daarbij gaat het niet alleen om onderwerpen als cartoons.

Alle Rotterdamse onderwijsinstellingen, van basisscholen tot de universiteit en dus ook Inholland Rotterdam, hebben de handen ineengeslagen en vandaag een statement uitgebracht: “Het onderwijs moet een veilige plek zijn om in alle vrijheid van elkaar te kunnen leren.”

'Wij staan achter dit statement en achter onze docenten'
“Als Hogeschool Inholland, van Alkmaar tot Dordrecht en alle andere vestigingen, staan wij achter dit statement en achter onze docenten”, zegt Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur en voorzitter van de Community of Practice Diversiteit van Inholland. Zij reageert namens het hele College van Bestuur van Inholland. “Wij willen onze docenten ondersteunen en de mogelijkheid bieden om vanuit hun pedagogische en didactische visie alles bespreekbaar te maken met studenten.”

“Een belangrijk onderdeel van die ondersteuning is om de gelegenheid te bieden om gesprekken te kunnen voeren over soms moeilijke onderwerpen. Inholland is immers een brede hogeschool waar we zeer diverse studenten en collega’s omarmen. Onze hogeschool wil persoonlijk en dichtbij zijn. Dat betekent dat alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen, dat verschillen worden gewaardeerd en dat de talenten van iedereen worden benut.”

'Veel ruimte voor gesprekken over de betekenis van vrijheid'
“Binnen onze hogeschool is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van vrijheid. De vrijheid van de een kan de vrijheid van de ander beperken, bijvoorbeeld in relatie tot discriminatie en racisme, maar ook persoonlijke veiligheid. Dit doen we bijvoorbeeld in de Community of Practice Diversiteit die al een aantal jaar bestaat. Dit is een groep betrokken Inholland-collega’s die als collega’s maar ook samen met studenten inzichten en ervaringen uitwisselen op het gebied van diversiteitvraagstukken. Vanuit deze community stellen wij ook kennis beschikbaar. Ook kunnen docenten er terecht voor advies over hoe zij het gesprek aan kunnen gaan in de les over gevoelige onderwerpen. Ook de onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken draagt bij aan het bieden van inzichten en het ontwikkelen van kennis en interventies als het gaat om kansengelijkheid in een diverse samenleving.”

“Door de dialoog te faciliteren en ruimte te bieden om het gesprek te voeren over diversiteit, discriminatie en racisme willen we eraan bijdragen dat iedereen gehoord mag worden en zich thuis kan voelen bij Inholland.”

Lees het Rotterdamse statement dat wij als Inholland omarmen:

STATEMENT Rotterdamse onderwijsinstellingen

Het onderwijs moet een veilige plek zijn om in alle vrijheid van elkaar te kunnen leren

Met afschuw hebben we de afgelopen weken het nieuws gevolgd waarin docenten een prominente rol hadden. Of liever gezegd: het lijdend voorwerp waren. Docenten krijgen het gevoel dat ze op eieren lopen en uit angst voor bedreigingen niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen zeggen of laten zien. Dergelijke zelfcensuur hoort niet thuis in het onderwijs, maar is er wel, steeds vaker. De lijst van ‘gevoeligheden’ in de klas wordt groter, net als het aantal ‘meekijkers’ van buiten de klas. Daarbij gaat het niet alleen om een onderwerp als cartoons.

Als Rotterdamse onderwijsinstellingen vinden we dat alles getoond en gezegd mag worden, ingebed in de pedagogische en didactische visie van de onderwijsinstelling of opleiding. Voor de goede orde: niet alles moet getoond worden, alles mag getoond worden. Docenten hebben, in de context van het pedagogisch-didactisch ontwerp van hun opleiding, de vrijheid hun lessen naar eigen inzicht in te richten. Zonder censuur. Niet om te provoceren. Niet om een politiek statement te maken. Maar wel om jonge mensen te leren de complexe wereld van nu te duiden.

Van elkaar leren
Het onderwijs moet een veilige plek zijn waar we in alle vrijheid van elkaar kunnen leren. Een school is de ideale plek om je in een ander te verplaatsen, waar ruimte is voor ieders mening en om iemand anders zijn of haar denkbeelden te respecteren. Alleen in zo’n veilige omgeving kunnen studenten, docenten en andere medewerkers zich volledig ontplooien en hun talenten ontwikkelen.

Het onderwijs is tenslotte de plek waar we oefenen voor de samenleving, een kraamkamer van onze democratie en rechtsstaat, waar ruimte is voor verschil én dialogen over welk onderwerp dan ook. Puur om elkaar beter te leren begrijpen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, het kan en zal schuren maar (dreigen met) geweld mag daar nooit het gevolg van zijn. Ook als die beelden of opvattingen schuren. Laat dit ook een oproep zijn aan alle mensen rondom onze leerlingen en studenten. Gun jonge mensen hun onderwijs.

We vullen dat in Rotterdam in op een inclusieve manier. Daarom hebben we de afgelopen jaren activiteiten opgezet die gericht zijn op een veilige werkomgeving, respectvol feedback geven, het voorkomen van discriminatie en gevoelige onderwerpen bespreken. Uit het oogpunt van kansengelijkheid is hierbij de aandacht voor studenten in een minderheidspositie essentieel, op alle vlakken.

Manifest
Eerder dit jaar stelden we het manifest ‘Scholen: dé oefenplaats voor burgerschap’ op. Een belangrijke afspraak in het manifest – dat wordt onderschreven door de gemeente Rotterdam – is dat leraren door hun schoolbestuur worden gesteund als zij met leerlingen of studenten oefenen. Ook bereiden we aanstaande leraren voor op deze rol in onze opleidingen en kunnen leraren (bij)scholing krijgen als zij zich niet goed genoeg in staat voelen om bijvoorbeeld gevoelige discussies te leiden of leerlingen uit te dagen hun mening te geven.

We staan achter onze docenten
Daarom willen we nog eens extra onderstrepen dat we samen achter onze docenten staan. Dat verdienen onze leerkrachten. Dat verdient ons onderwijs. Dat verdient onze maatschappij.

Wij zijn hierop aanspreekbaar.

Het Rotterdamse

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Wetenschappelijk onderwijs

Rotterdam 16 november 2020

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.