Amsterdam,
03
november
2020
|
11:17
Europe/Amsterdam

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd & Samenleving:

'Overheden moeten jongeren serieuzer nemen'

img-1018-irijti

Het coronavirus is niet alleen een gezondheidsprobleem. Het virus wakkert ook bestaande tegenstellingen in de samenleving aan. Zo groeit de kloof tussen veel burgers en de overheid. Veel jongeren voelen zich niet serieus genomen door de overheid. “De overheid zou meer inzicht moeten zoeken in de ervaringen van groepen burgers en jongeren die zich niet vanzelfsprekend gerepresenteerd voelen door de overheid’, aldus Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving, vorige week in zowel het Nederlands Dagblad als Trouw.

Wanneer jongeren zich niet houden aan de coronaregels heeft dat vaak te maken met hun belevingswereld. De late pubers en studenten zijn op weg naar volwassenheid. In die levensfase zijn ze op zoek naar hun identiteit, hun plek in de samenleving en naar wat hen ideologisch drijft. Bij die fase hoort ook om te experimenten en grenzen op te zoeken. “Bij jongeren die problemen ervaren is er behoefte aan mensen die ze serieus nemen en naast hen gaan staan. Het is de kunst balans te vinden tussen jongeren aanspreken op hun gedrag en jongeren ruimte bieden voor experimenten. Daar gaat het mis in deze coronatijd”, vertelt Femke in het Nederlands Dagblad.

In het interview haalt Femke het voorbeeld aan van Diederik Gommers en Famke Louise. De actie van de influencer had ook te maken met wantrouwen jegens een overheid die te weinig oog heeft voor de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis op jongeren. “Dat ze bij Jinek zat vond ik moedig, want iedereen viel over haar heen. Gommers nam haar wel serieus en ging het gesprek met haar aan. Na de uitzending bleef hij contact met haar houden. Want hij erkende dat een top-down benadering bij hem thuis ook niet werkt. Dat is een wijze pedagogische les. Wat wel werkt is interesse tonen in deze jongeren en ze serieus nemen. Vervolgens kun je best grenzen aangeven. Famke Louise nam dat ook van hem aan en veranderde van mening.”

Lees hier het hele interview met Femke Kaulingfreks in het Nederlands Dagblad (let op, het artikel bevindt zich achter een paywall).

Luisteren naar dissonante stemmen
Ook in Trouw (23 oktober: Laat die Haagse politici eens naar Poelenburg gaan) zet Femke politici aan om naar jongeren te luisteren. “We beoordelen jongeren vaak als volwassenen, en aan die norm voldoen ze dan niet. Laten we hen liever zien zoals ze zijn: ze experimenteren, zoeken de grens op. En naar ze luisteren, dus ook naar de grove teksten in raps over onrecht. Door naar jongeren te luisteren, ook naar de dissonante stemmen, hoor je dat ze helemaal niet van die ongeleide projectielen zijn, maar dat ze gehoord willen worden. Dat ook hun ervaringen tellen.”

Met twee maten meten
Corina Duijndam, onderzoeker bij Jeugd & Samenleving, was deze week te horen op radio 1, bij het programma ‘Met het oog op morgen’ (het interview met Corina begint halverwege het geluidsfragment). Daar vertelt ze over hoe jonge moslims in Frankrijk reageren op de dood van de docent Paty. Corina werkte tot 2016 in de banlieus en houdt nog regelmatig alle blogs bij. "Die blogs vertolken eigenlijk een beetje de meningen van die jongeren. Eigenlijk doet het mij veel denken aan wat ik hoorde na de aanslagen op Charlie Hebdo. Enerzijds keuren zij wat er is gebeurd af, maar anderzijds hebben zij het gevoel dat zij tussen twee vuren zitten. Ze zijn het absoluut niet eens met de radicale moslims, maar zij zien ook een Franse regering die stelselmatig hun profeet beledigt. Nu zelfs met het tonen van cartoons op overheidsgebouwen."

Dat is iets waar jongeren toen ook al over vielen. Volgens Corina is er niemand van de jongeren die de humor inziet van de actie. "Het doet hen wel pijn. Zij voelen zich daarin wel alleen staan. Het tonen van die cartoons lijkt ook eerder iets te zijn dat al langer leeft bij jongeren. Zij hebben daardoor het gevoel dat zij als Franse burger niet tellen en dat er met twee maten wordt gemeten. "

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.