Rotterdam,
15
juni
2021
|
10:17
Europe/Amsterdam

Petje af voor Guido Walraven

Nahied_Rezwani

Afscheid nemen is nooit mijn favoriete bezigheid geweest. Ik vind het dan ook heel jammer dat lector Dynamiek van de Stad Guido Walraven binnenkort met pensioen gaat. Guido heeft echt begrepen wat praktijkgericht onderzoek inhoudt. Petje af daarvoor!

Guido heeft samen met zijn team en studenten gewerkt aan maatschappelijke thema’s en die toegespitst op de Rotterdamse situatie. Veel van onze studenten komen uit Rotterdam-Zuid; veel van de door Guido onderzochte problematiek speelt zich ook daar af. Hoe mooi is het om studenten onderzoek te laten doen naar problemen waar zij zelf en hun familie mee te maken hebben? Hoe mooi is het hen oplossingen daarvoor te laten bedenken, voortbouwend op eerder onderzoek en op ervaringen van professionals en bewoners?

Zo leren zij wat in hun wijk wel en niet werkt en wat daarvoor nodig is. Guido, dank voor de bijdrage die jij hebt geleverd. Niet alleen aan ons onderzoek en ons onderwijs; de invloed van jouw werk reikt veel verder. Je hebt je studenten voorbereid op hun toekomst, ze geleerd hoe je met sociale problemen omgaat en hoe je die kunt oplossen. Precies wat wij onze studenten graag willen meegeven.

Steeds verder op weg naar de ware Inholland-professional
Ik werk nu twee jaar bij Inholland. Nog steeds met heel veel plezier. Inholland voelt vertrouwd, als een thuis. Dat geeft mij energie om samen met mijn collega’s te blijven zoeken naar manieren om steeds weer een stapje verder te zetten en onze studenten nog beter te kunnen opleiden tot ware Inholland-professionals: weerbare, initiatiefrijke, analytisch-denkende en sociale mensen die na hun studie klaar zijn om hun maatschappelijke rol te vervullen. Om dat te bereiken hebben wij onderwijs en onderzoek steeds dichter bij elkaar gebracht. Bijna in elkaar geïntegreerd eigenlijk.

In onze onderzoekslijnen volgen we de ontwikkelingen binnen de (lokale/regionale) maatschappij en geven op basis daarvan ons praktijkgerichte onderwijs vorm. Dat betekent: onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken waar het beroepenveld ook mee zit en samen met hen zoeken naar innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en noem maar op.

Guido_Walraven

Twee nieuwe Living Labs
De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepenveld wordt onder meer gerealiseerd binnen Living Labs. In zo’n op de praktijk geënte ‘laboratoriumsituatie’ leren studenten hoe het is om met collega’s vanuit andere opleidingen en onderzoekslijnen met het beroepenveld samen te werken aan reële, uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld in een lab waarin samen met het zorgpersoneel van een ziekenhuis wordt onderzocht wat digitalisering en online werken betekenen voor de efficiëntie in de zorgsector. In hun latere werk zullen onze toekomstige professionals ook multidisciplinair moeten samenwerken en gaat het ook om een daadwerkelijk probleem. Ze leren op school wat straks in het beroepsleven van hen wordt verwacht.

In september starten we met een nieuw pilot-Living Lab. Wij willen dit uiteindelijk verder uitbreiden zodat verschillende opleidingen binnen diverse domeinen bij onze locatie ook mee kunnen doen, maar we beginnen nu klein; bij Business, Finance & Law in Noord (Haarlem) en Zuid (Rotterdam). Wat er precies zal worden onderzocht is afhankelijk van de vraag van het beroepenveld. Het kan van alles zijn. Op dit moment ligt er al één opdracht van de rechtbank Rotterdam: hoe kan het recht toegankelijk(er) worden gemaakt voor mensen met een (visuele of andere) handicap?

Beroepenveld: kom eens langs!
Ik wil geïnteresseerden die vanuit het beroepenveld dit stuk lezen van harte uitnodigen om eens langs te komen met de vragen die zij hebben. Uw belangstelling kunt u in de reactieruimte hieronder aangeven. Laten we samen kijken hoe we uw probleem – bijvoorbeeld binnen het nieuwe Living Lab – op een creatieve manier kunnen oplossen, met hulp van onze studenten. Zo bieden wij onze studenten en wellicht uw toekomstige werknemer de gelegenheid om in een multidisciplinair team te werken aan een reëel probleem. Hun ervaringen nemen we mee in ons onderwijs. En u krijgt een deskundig antwoord op én een innovatieve oplossing voor uw vraag. Een win-winsituatie.

Donderdag 1 juli houdt Guido zijn afscheidsrede ‘Werken aan een meer rechtvaardige stad’ waarin hij ingaat op de vraag hoe mensen zich samen inzetten om hun buurt of stad beter, leuker en rechtvaardiger te maken.Rede en workshops zijn via livecast te volgen. Meer informatie en aanmelding via Afscheid Guido Walraven - Hbo-opleidingen Hogeschool Inholland

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.