27
februari
2024
|
10:48
Europe/Amsterdam

Nieuws over de Inholland pabo: Professionalisering tijdens teamdagen

InHolland_2641

Afgelopen week hebben de teamleiders van alle locaties afgesproken dat zij de teamdagen op locatie voor april, juni en augustus samen voorbereiden. Beide dagen staan geheel in het teken van de professionalisering van de nieuwe kernteams en jou als lerarenopleider voor de Inholland pabo.  

Feedbackgeletterdheid is voor de komende teamdagen het centrale thema. De teamdagen sluiten aan op de professionalisering tijdens de studiedagen. Naast deze live momenten waarop samen en van experts wordt geleerd, zijn ook individuele, online leermaterialen in voorbereiding. 

Geen zelfgestuurde route voor voltijd aankomend studiejaar
Aankomend studiejaar (24-25) bieden we geen zelfgestuurde route aan voor de voltijd studenten. De belangrijkste reden daarvoor is dat dit de nieuwe kernteams ontlast, ook omdat we verwachten dat het aantal deelnemers aan deze leerroute vanuit de voltijd niet groot zal zijn. Het gaat hier overigens niet om afschaffing, maar om uitstel. In de tweede helft van het studiejaar wordt besloten de zelfgestuurde route al of niet toe te voegen. In de werving communiceren we dat er vanuit de gemengde route maatwerk mogelijk is voor die student die meer zelfgestuurd wil en kan studeren. De informatie wordt aangepast op de website en in de presentatie voor de open dagen.

Blijf jij ook bij?

Als professionele lerarenopleider, wil je natuurlijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 
Dat doe je bijvoorbeeld zo: 

Vraag je collega’s die deelnemen aan de ontwerpteams te vertellen over de vorderingen