Den Haag,
16
augustus
2022
|
09:02
Europe/Amsterdam

Project MediaNumeric maakt opleidingen Creative Business datadriven

day-1_nl_21_52178401967_o

Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid, zegt men wel. Ook bij andere hoogoplopende discussies is het vaak ingewikkeld om feit en fictie te scheiden. Hoe ga je daar als creatieve professional mee om? Hoe leer je datadriven verhalen te vertellen? Die vraag staat centraal bij het Erasmus+ project MediaNumeric, waarvoor Hogeschool Inholland in juni een summerschool organiseerde. “Het is een proeftuin om datageletterdheid in onze opleidingen te krijgen.”

Binnen het project MediaNumeric werken onderwijs- en erfgoedinstellingen uit Nederland, Frankrijk, Polen en Estland samen. “Archieven zoals die van ons worden digitaal steeds toegankelijker, ook voor nieuwe doelgroepen”, zegt projectcoördinator Johan Oomen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat penvoerder is van MediaNumeric. “Maar hoe kun je van al die data goed gebruik maken? Hoe spot je misinformatie, hoe check je de herkomst, de context, de bronnen? Door binnen MediaNumeric erfgoedinstellingen te koppelen aan onderwijsinstellingen willen we professionals leren om met behulp van data verhalen te vertellen.”

Drie trainingen 
De partners van MediaNumeric organiseren drie uitgebreide trainingen voor studenten om met data verhalen te vertellen. De eerste vond in februari plaats in Parijs. In juni volgde de tweede bij Hogeschool Inholland Den Haag. En er staat een derde gepland in Warschau. Om de inhoud van de trainingen te bepalen namen onderzoekers van MediaNumeric interviews af met experts, zoals datawetenschappers, datajournalisten en medewerkers van archieven. “We wilden weten wat de meest gevraagde skills zijn voor jonge professionals”, zegt Natalia Berger, onderzoeker bij het lectoraat Inclusion and the Creative Industries. “Het vinden, duiden, analyseren en presenteren van data zijn belangrijke vaardigheden voor journalisten en creatieve professionals. Dat hebben we verwerkt in de trainingen.”

Datageletterdheid is voor al onze opleidingen relevant.

Jannerieke Hommenga, manager onderwijs en onderzoek, Domein Creative Business Inholland Den Haag

Intensief programma
Een gevarieerde groep studenten uit de betrokken landen konden in Den Haag rekenen op een intensief programma van zes dagen. “’s Ochtends begonnen we met de theorie”, vertelt Natalia. “Bijvoorbeeld over juridische en ethische issues rond data, over de vele tools om met data te werken en hoe je een dataproject organiseert. ’s Middags gingen ze in groepjes aan de slag met een eigen gekozen casestudy binnen het thema diversiteit in de muziekindustrie. Uiteindelijk presenteerden ze op de laatste dag hun verhalen voor een jury.”day-1_nl_03_52179916425_o

Als proeftuinen
Als manager onderwijs en onderzoek van het Domein Creative Business is Jannerieke Hommenga blij dat Hogeschool Inholland partners is in het project. “Datageletterdheid is voor al onze opleidingen relevant. We zien de trainingen als proeftuinen om datageletterdheid in onze opleidingen te krijgen. Wat brengen ze teweeg bij studenten en hoe kunnen we onderwerpen als het verzamelen en analyseren van data en het herkennen van fake news een plek geven in ons onderwijs?”

Ook voor basis- en middelbare scholen
“Uiteindelijk willen we onder meer onderwijsmodules opleveren waarmee de betrokken maar ook andere onderwijsinstellingen aan de slag gaan met technieken om data te achterhalen en collecties te doorzoeken”, zegt Johan. “Het is een manier om misinformatie tegen te gaan. Dit zou als onderdeel van mediawijsheid breder in het onderwijs moeten terugkomen. Niet alleen in het beroeps- en hoger onderwijs, maar ook op basis- en middelbare scholen.”

We willen professionals leren om met behulp van data verhalen te vertellen.

Johan Oomen, projectcoördinator bij Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Inbedden in het curriculum
Aan Natalia en haar collega’s is de schone taak uit te zoeken hoe datageletterdheid kan aarden in de curricula van de Creative Business-opleidingen. “Dat kan grofweg op twee manieren”, legt ze uit. “Je kunt het inbedden in het curriculum: in zo veel mogelijk vakken komt datageletterheid voor, zodat het echt in de mindset van studenten komt. Of we zetten verdiepende modules op waarin studenten in jaar 3 en 4 in multidisciplinaire groepen aan hun operationele skills werken. En het liefst doen we het allebei. In een denktank met mensen van de opleidingen gaan we na hoe we dit praktisch kunnen uitwerken. Daarbij gaf de summerschool in Den Haag en de enquête onder de deelnemers na afloop nieuwe inzichten in wat werkt en wat niet.”day-1_nl_34_52179917200_o

Reacties van studenten
En wat vonden de studenten van de summerschool? “Je leert heel veel in een korte tijd. Het lijkt technisch, maar je komt er wel uit”, zei de een. “De tools waarmee je werkt zijn heel bruikbaar voor je verdere carrière”, voegde een ander toe. “Je leert van de persoonlijke ervaringen van experts en van hun waardevolle inzichten en dat is iets wat je anders niet snel krijgt”, vond weer een ander. “Wat je leert over factchecking en creative storytelling is toepasselijk voor elke studie”, meende een volgende student. Daarmee belooft MediaNumeric tot een mooie onderwijsvernieuwing te leiden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.