08
februari
2023
|
16:29
Europe/Amsterdam

Publicatie in vooraanstaand tijdschrift over effectiviteit ambulante geriatrische revalidatie

Astrid Preitschopf publiceert onderzoek in tijdschrift Age and Ageing

geriatrische_revalidatie

Astrid Preitschopf, PhD student en science practitioner bij GRZPLUS (Omring/Zorgcirkel) binnen de ontwikkelpraktijk van UNO Amsterdam, en verbonden aan het bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie, heeft haar eerste artikel gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Age and Ageing. De publicatie heeft de titel “Effectiveness of Outpatient Geriatric Rehabilitation After Inpatient Geriatric Rehabilitation or Hospitalisation: A Systematic Review and Meta-analysis”.

In dit systematische literatuuronderzoek heeft Astrid onderzocht wat de effectiviteit van Ambulante geriatrische revalidatie (AGR) is op verschillende uitkomstmaten. Daarnaast heeft ze een beschrijving gegeven van de inhoud en organisatie van AGR. De meta-analyse toont aan dat AGR even effectief is als de gebruikelijke zorg (zonder vervolg van geriatrische revalidatie vanuit huis) op het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, kwaliteit van leven van de patiënt en het aantal heropnames in het ziekenhuis. Daarnaast toont het een zwak bewijs voor opnameduurverkorting in de klinische fase. 

Uitkomsten uit het onderzoek
De data synthese laat een mogelijk positief effect zien op de kosteneffectiviteit. Hiernaar is nog verder onderzoek nodig. Verder duidt het onderzoek een aantal specifieke aspecten aan op organisatiestructuur, behandelprocessen en omgeving factoren die veelvuldig gebruikt worden in de verschillende interventies. Dit geeft handvatten aan hoe we de geriatrische revalidatie zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Uit dit onderzoek blijkt ook dat revalidatie vanuit huis organiseren een succesvolle optie is om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden. 

Het artikel is de eerste binnen het promotieonderzoek naar de ambulantisering (“revalidatie vanuit huis”) van geriatrische revalidatie. Geriatrische revalidatie (GR) biedt kortdurende multidisciplinaire herstelgerichte behandeling aan kwetsbare ouderen, meestal aansluitend aan een opname of ziekenhuisbehandeling gericht op herstel en terugkeer naar huis. De GR kan zowel klinische als in de thuissituatie gegeven worden, ook wel ambulante geriatrische revalidatie (AGR) genoemd.

De effecten van klinische revalidatie zijn aangetoond in eerdere onderzoeken, maar over de effecten van AGR is nog weinig bekend. Uit onderzoek blijkt dat ouderen moeite hebben om de revalidatie thuis zelf voort te zetten en dat zij behoefte hebben aan begeleiding bij hun revalidatie thuis en de overgang van klinische opname naar huis. 

De onderzoeksvraag
Naast de behoefte om de overgang van klinische revalidatie naar huis te ondersteunen, is er gezien de demografische ontwikkelingen een sociaal-maatschappelijke urgentie om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. We zien echter in Nederland dat de ambulante revalidatie niet goed van de grond komt. Er is geen consensus over de uitvoering, inhoud en organisatie. De onderzoeksvraag is dan ook: “Wat is de effectiviteit van ambulante geriatrische revalidatie en hoe geef je ambulante Geriatrische revalidatie het beste vorm, zodat patiënten eerder thuis kunnen revalideren?” 

Lees hier de volledige publicatie van Astrid Preitschopf in Age and Ageing. 
 

Over Astrid Preitschopf

Astrid Preitschopf is PhD student en science practitioner binnen het bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie, onder leiding van bijzonder lector Marije Holstege. Vragen over dit onderzoek? Stel ze aan Astrid Preitschopf via Astrid.preitschopf@omring.nl.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.