Delft,
01
februari
2022
|
10:38
Europe/Amsterdam

Raad van Toezicht bezoekt API-gebouw en composietenlab in Delft

Leden Raad van Toezicht bezoeken API-gebouw en composietenlab in Delft

In bijzijn van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland bracht de Raad van Toezicht afgelopen vrijdag een praktijkbezoek aan Delft, de eerste in een reeks van bezoeken aan locaties van Hogeschool Inholland. De RvT-leden waren onder andere te gast in het API-gebouw vlakbij Hogeschool Inholland Delft, waar praktijklessen voor studenten Luchtvaarttechnologie/Aeronautical Engineering worden verzorgd. De Raad van Toezicht maakte op deze manier kennis met belangrijke uitgangspunten van onze hogeschool: activerend leren in leergemeenschappen, met een belangrijke rol voor het werkveld.

Richard Oerlemans, directeur van het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI), verwelkomde de RvT-leden en liet zien welke uitdagingen zijn domein aangaat om studenten  onderwijs te geven dat zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Dat doet TOI in samenwerking met opleidingen van andere domeinen, waaronder Agri, Food & Life Sciences. Voeding en technologie hebben tegenwoordig immers vele raakvlakken met elkaar.

Opleidingsmanager en teamleider Antoine Gerritse gaf daarna een presentatie over de nieuwe profilering van zijn opleiding waar de praktijk centraal staat. Eén van de in het oog springende projecten is de DragonFly, gericht op emmissievrij en elektrisch vliegen. Daarnaast ook over innovatie en start-ups. Zo ging het over de Delftse start-up Venturi Aviation, waarin Inholland-studenten en studenten van de TU Delft samenwerken aan een elektrisch vliegtuig. Verder ging het over de racketlanceringen van Aquilo en vele andere toepassingen van de luchtvaarttechnologie. Drie vierdejaarsstudenten presenteerden vervolgens een innovatief project waarbij met behulp van lasertechniek nieuwe verbindingen met satellieten kunnen worden gelegd.

“Wat ons betreft is het bezoek geslaagd”, zegt Antoine Gerritse na het bezoek van de RvT. “Hopelijk hebben we een goed beeld kunnen geven hoe de visie van Inholland terugkomt in ons domein en wordt uitgewerkt en vormgegeven binnen de opleiding Luchtvaartechnologie.”

De Raad van Toezicht maakte ook kennis met Sipke Wynia, de zeer actieve vereniging voor studenten Luchtvaarttechnologie en de oudste studievereniging van Inholland. En er stond een bezoek aan het naastgelegen composietenlaboratorium op het programma. Onder de naam Inholland Composites is het een kenniswerkplaats waar studenten en docenten zij aan zij aan innovatieve projecten werken, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Lector Rogier Nijssen (Composiet) en programmamanager Arnold Koetje vertelden over de toepassingsmogelijkheden van composiet. Zo gingen studenten aan de slag met gewassen als olifantsgras en vezelhennep die rond de luchthaven groeien en maakten er ‘Biobased Banken’ van. Dit als bijdrage aan een duurzame, circulaire economie.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.