Rotterdam,
27
september
2018
|
09:25
Europe/Amsterdam

Rotterdamse studenten vergroten kans op slagen in het hbo

Betere voorbereiding op het hbo, een bewustere studiekeuze en intensievere studiebegeleiding: dat zijn de drie hoofdingrediënten van het doorstroomprogramma mbo-hbo voor economische studies dat op dinsdagmiddag 25 september in Rotterdam werd gelanceerd. Dit gezamenlijke initiatief van Albeda, Zadkine, Hogeschool Inholland Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en STC Group richt zich op het vergroten van de kans op studiesucces van mbo’ers die na hun studie verder studeren in het hbo. Over het totale programma doen nu ongeveer tweeduizend studenten mee.

Noodzaak voor Rotterdamse economie
De deelnemende scholen signaleerden de afgelopen jaren allen dezelfde trend: mbo-studenten die een economische hbo-studie gingen doen vielen bovenmatig vaak uit. "En dat terwijl het juist zo belangrijk is het onderwijs toegankelijk te houden voor iedereen", licht Anky Romeijnders, collegelid van projectpenvoerder Albeda, toe. "Juist daarom hebben we de handen ineen geslagen om samen te kijken hoe we deze trend kunnen keren in het belang van de Rotterdamse economie. Gezamenlijk tot oplossingen komen is juist dán heel erg belangrijk. Met dit doorstroomprogramma verwachten we de eerste stappen in de goede richting te zetten", aldus Romeijnders.

Maatwerk
Om de kans op studiesucces van mbo’ers in het hbo te vergroten was met name maatwerk nodig. "En dat maatwerk vind je terug in ons programma. Zo leren studenten door middel van assessments aan welke punten ze nog moeten werken, welke studie bij hen past, gaan ze op meeloopstage in het hbo om alvast gevoel te krijgen bij het hoger onderwijs en krijgen ze in het eerste jaar van het hbo intensievere begeleiding. We zien namelijk dat studenten vaak met het juiste zetje in de rug juist kunnen floreren in het hbo", vertelt projectleider Fahtiga Haddad.

Fahtiga Haddad
We zien namelijk dat studenten vaak met het juiste zetje in de rug juist kunnen floreren in het hbo.
Fahtiga Haddad

Opbouw programma
Het programma is opgebouwd uit meerdere onderdelen. In het mbo kunnen studenten in jaar twee een ontwikkelassessment doen, waarmee zij inzichtelijk krijgen aan welke hbo-vaardigheden ze nog moeten werken. In het derde jaar kunnen zij een keuzedeel ‘studeren in het hbo’ volgen, waarmee zij inzicht kunnen krijgen of het hbo goed bij hen past. Na aanmelding bij een hbo-instelling volgt een studiekeuzecheck, waarbij motivatie centraal staat. In het eerste jaar op het hbo krijgen de studenten vervolgens extra begeleiding en zijn er extra mogelijkheden om te werken aan hbo-vaardigheden en bepaalde vakken, zoals rekenen en economie.
 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.