Wieringerwerf/Alkmaar,
13
november
2019
|
09:59
Europe/Amsterdam

Samen op weg naar duurzame agri-oplossingen met Smart Farming Deal NHN

Wat kunnen high tech, drones en data-innovatie betekenen voor de agrarische sector? Tijdens de bijeenkomst ‘Van precisielandbouw tot smart farming’ van dinsdag 5 november gaven wetenschappers, onderzoekers, ondernemers, opleiders en politici hierop hun visie. En ondertekenden partners - waaronder Hogeschool Inholland - de GreenPort Smart Farming Deal Noord-Holland Noord. Betrokken wethouder Theo Meskers verwoordde het treffend: “We kunnen met recht een bijdrage leveren aan verdere innovatie van de landbouw door deze koppeling van arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoek.”

Meten is echt weten
De setting waarin dit plaatsvond, was de moderne loods van loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf. Tussen de John Deere-tractors op rupsen, stapels met tractorbanden én uit de kluiten gewassen drones. Eigenaar Pim Sturm, zelf voorloper in het verzamelen, analyseren en gebruiken van data binnen de landbouw, heette de zo’n 200 bezoekers welkom. “Hoe suf het ook klinkt; meten is echt weten. Door data te analyseren, kunnen wij anticiperen op wat er op het land moet gebeuren. Stel je een akker voor met gewassen. Als er een gedeelte is waar geen onkruid groeit, dan hoef je daar toch niet te spuiten? Dat maak je inzichtelijk via dataverzameling.”

Data sleutel om te komen tot duurzame oplossingen
Het gebruik van big data is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, dus ook niet uit de agrarische sector. Het slim combineren en analyseren van data is een van de belangrijke sleutels om te komen tot duurzame oplossingen en systemen. Jeroen Noot, programmamanager bij GreenPort Noord-Holland Noord: “De sector heeft pas een gezonde, duurzame en economische toekomst als we op een nuttige en verantwoorde wijze data en techniek inzetten. Hiervoor moeten we de meest actuele kennis en vaardigheden vergaren. En vier weten meer dan één: in Greenport NHN bundelen daarom de vier O’s - ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek - hun krachten.”

Stimuleren en toepassen van hightech- en dataoplossingen
In de GreenPort Smart Farming Deal NHN verbinden partners uit die vier O’s zich aan het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen voor de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Onder meer door onderzoek, kennisdeling en koppelingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Denk aan de aanschaf van drones als oefenmateriaal in het onderwijs zodat de medewerker van de toekomst met de juiste skills op de arbeidsmarkt komt. Ook meer onderzoek naar data die het gebruik van water, bodem en energie kan optimaliseren, is door de samenwerking mogelijk. De partners dragen met hun onderzoeken bij aan het profilerende thema van Hogeschool Inholland ‘Werken aan duurzame oplossingen’.

Cross-overs tussen onderwijs, onderzoek en werkveld
Namens Hogeschool Inholland zette Katrin Tazelaar haar handtekening onder de deal. Zij is hoofd van de onderzoeksgroep Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica. “Vanuit Inholland leggen we de focus op een duurzame, creatieve en gezonde samenleving. Met deze deal brengen we techniek, data en kennis bij elkaar. Zonder de inzet van ‘grijs’ - de techniek, data, sensoren, robotisering - is er bijna geen oplossing voor een ‘groen’ vraagstuk meer mogelijk. Zoals hoe blijven we iedereen in megacities van voedsel voorzien? Via deze cross-overs kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor het duurzamer produceren van voedsel.”

Testen in de praktijk
Ook lector Robotica Cock Heemskerk van Inholland ziet toekomst in de samenwerkingsdeal. ”Goed onderwijs en onderzoek hebben baat bij het betrekken van het werkveld. Je kunt een mogelijke oplossing namelijk alleen testen als je de stap naar de praktijk kunt zetten.” Bijvoorbeeld bij het onderzoek HiperGreen van Cock Heemskerk is het van belang om data te vergaren in kassen om daarna te kunnen analyseren. En daarbij antwoord te gaan vinden op zijn centrale onderzoekvraag: hoe kunnen we met autonoom vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren?

De invloed van data en kunstmatige intelligentie op businessmodellen
Naast het tekenen van de Smart Farming Deal kende de bijeenkomst ook meerdere sprekers. Hoogleraar Data-Driven Business Innovation Frans Feldberg nam de aanwezigen in de loods mee in de wereld van data en kunstmatige intelligentie. “Data zijn een prachtige bron voor innovatie. Ze kunnen bestaande businessprocessen verbeteren, bijvoorbeeld door te voorspellen wanneer een dorsmachine na een bepaald gebruik aan vervanging toe is. Maar ze kunnen ook de basis zijn voor nieuwe verdienmodellen.” Feldberg haalt het voorbeeld van Über aan: “Het grootste taxibedrijf van de wereld heeft zelf geen taxi’s. Is het dan wellicht de toekomst dat ’s werelds grootste teler zelf geen gewassen meer teelt?”

Partners in de Smart Farming Deal
De Greenport Smart Farming Deal NHN is op 5 november gesloten door Provincie Noord-Holland, De kop Werkt!, Match 2020, LTO Noord, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Rabobank, Data Science Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland, Clusius College, Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroente.net, NLG Holland, Wageningen University & Research, Amsterdam Green Campus, Aeres Hogeschool en GreenPort Noord-Holland Noord.

Meer informatie:

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.