Rotterdam,
29
november
2023
|
17:08
Europe/Amsterdam

Samenwerken voor regionale welvaart

Werkatelier Delta Dreamers

Een dynamische werksessie waarin studenten van de opleidingen HBO-Rechten en Business Studies samenwerkten met ondernemers, ambtenaren van betrokken gemeenten en docenten-onderzoekers van Hogeschool Inholland. Op donderdag 23 november vond het Werkatelier Delta Dreamers plaats bij Inholland Rotterdam. Voortkomend uit de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta is het project gericht op het stimuleren van brede welvaart in de regio, met specifieke aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Triple Helix Samenwerking
Het centrale thema van Delta Dreamers is de waardevolle Triple Helix Samenwerking. Onderwijs, overheid en ondernemers bundelen hun krachten om arbeidsmarktvraagstukken in de regio Zuid-Hollandse Delta aan te pakken. Door deze uitdagingen aan te pakken, helpt Inholland Rotterdam niet alleen de regio. Studenten werken aan waardevolle praktijkopdrachten en leren samen met medestudenten, bedrijven en gemeenten wat wel en niet werkt bij complexe vraagstukken.

Het gaat om vertrouwen
Het werkatelier brengt deelnemers uit diverse sectoren samen, laat kennis maken én delen en komt tot gezamenlijke oplossingen voor de uitdagingen bij het aantrekken en behouden van jong talent in de regio. Het diverse gezelschap bestond donderdag uit enthousiaste studenten in de afstudeerfase, vertegenwoordigers van lokale bedrijven uit Hoeksche Waard, Voorne aan Zee, Nissewaard en Goeree-Overflakkee, ambtenaren van betrokken gemeenten en docenten en onderzoekers van Inholland. Studenten deelden hun bevindingen, terwijl de gemeente inzicht gaf in de ambities voor regiodeals en de huidige status. Nicolette van Waart van de gemeente Nissewaard ziet dit project als een mooie basis: “Human Capital agenda is basis voor de regiodeal. In dit gezelschap zijn er hele mooie ontwikkelingen waar we straks op kunnen voortborduren.” Ondernemer Leo Valk van Add Your Service benadrukt: “Samenwerken levert meer op dan concurreren”. “Als techniek en zorg samenkomen, merk je dat er veel gebeurt. Het gaat om vertrouwen, niet tegenwerken”, vult Ilona Klis van Hoppenbrouwer aan.

Kroon op het werk
Gisella Silva, relatiebeheerder Inholland Rotterdam, waardeert de waarde van ontmoeten en delen binnen het project: “Het was heel mooi om te zien dat de ondernemers en werknemers van bedrijven uit de regio óok waarde hechten aan elkaar ontmoeten en delen. Los van de uitkomsten straks.” De kroon op het werk is de slotbijeenkomst op donderdag 18 april 2024. De studenten presenteren dan hun bevindingen, adviesrapporten en visuele weergaven van de regionale situatie.