Haarlem,
14
februari
2022
|
11:57
Europe/Amsterdam

Save the date - lectorale rede Jasmijn Holla - donderdag 23 juni 2022

De kracht van sport en bewegen - Iedereen kan meedoen

Sport en bewegen: vrijwel iedereen komt er mee in aanraking. Bewegen kan een doel op zich zijn, maar het kan ook een middel zijn om gezond te blijven en de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen. Deze gezondheidswaarde en maatschappelijke waarde van sport en bewegen worden nog niet ten volste benut. Voor mensen met een beperking of lage sociaaleconomische status sluit het lokale sport- en beweegaanbod vaak onvoldoende aan bij hun wensen en behoeften. Om dit te verbeteren willen we in Nederland en vele andere landen naar een inclusief sport- en beweegaanbod, maar wat betekent dat en hoe realiseer je dat in de praktijk?

Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport,  gaat  donderdag 23 juni tijdens haar lectorale rede bij Inholland Haarlem  in op de vraag hoe we groepen die achterblijven in hun sport- en beweegdeelname kunnen ondersteunen om duurzaam in beweging te blijven. Hierbij rekening houdend met ieders unieke behoeften, mogelijkheden en leefcontext. In aansluiting op de uitstroomprofielen van de bacheloropleiding Sportkunde, waaraan het lectoraat nauw verbonden is, heeft zij speciale aandacht voor beweegstimulering in de zorg, de wijk en op het werk. Ook de samenwerking hierbij tussen sport-, zorg-, gemeente- en sociaal professionals heeft haar focus.

Voorafgaand aan de lectorale rede organiseert de kenniskring van het lectoraat Kracht van Sport een aantal (inter)actieve workshops gerelateerd aan de onderzoeksthema’s.

 Programma

  • 14.00 – 15.30 uur: Workshops
  • 16.00 – 17.00 uur: Lectorale rede met afsluitende borrel