Alkmaar,
05
juli
2021
|
07:53
Europe/Amsterdam

Save the date! Lectorale rede Feike van der Leij & FICA-jubileum

11 oktober 2021 - Pakhuis de Zwijger

Feike vd Leij InHolland Lector VCornel(c) 6717

Hoe draagt voeding bij aan de gezondheid van mensen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een gelukkige manier oud worden? Maar ook: hoe verduurzamen we de voedselketen? Dit zijn allemaal vraagstukken die spelen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Kunnen we dit allemaal wel tegelijk aanpakken? Niet zonder te innoveren in de voedseltechnologie. Waarbij we ideeën over gezonde voeding moeten laten landen in de maatschappij door slimme concepten in te zetten om consumenten te bereiken.

De kracht van smaak!
Op maandag 11 oktober spreekt Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, zijn lectorale rede uit tijdens de viering van het vijfarige jubileum van de Food Innovation Community Amsterdam (FICA). 

Feike gaat tijdens zijn rede 'De kracht van smaak!' in op zijn omvangrijke onderzoeksprogramma ‘Food for Happy Ageing’, waarmee hij sturing geeft aan de mooie ambities van zijn onderzoek. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag: hoe kunnen we voeding zodanig veranderen dat mensen langer gezond blijven, op een gelukkige manier, en tegelijkertijd de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren?

Gezonde voeding moet lekker zijn en lekkere voeding gezond.
Feike van der Leij, lector Health & Food

FICA jubileum
Tijdens het jubileum van het FICA-event worden alle projecten van afgelopen vijf jaar getoond in de vorm van een expositie. In de middag zijn er lezingen van sprekers en is er een interactief programma waarbij beleving centraal staat. Hierna volgt de lectorale rede en inauguratie, met als afsluiting een netwerkborrel. Het event is zowel fysiek als online bij te wonen en vindt plaats bij en vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.