Amsterdam,
12
november
2020
|
13:00
Europe/Amsterdam

Scriptieprijzen voor studenten Mondzorgkunde

Tijdens het webinar Vitaal en digitaal naar de toekomst’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) heeft Jenay de Clercq, onlangs afgestudeerd aan de opleiding Mondzorgkunde Inholland Amsterdam, de eerste prijs van de NVvK-Elmex® scriptieprijs gewonnen. Zij schreef haar bachelorscriptie over ‘De kennis, taakverantwoordelijkheid, bekwaamheid, behoefte en haalbaarheid van jeugdartsen en -verpleegkundigen betreffende de mondgezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar’.

Bij haar heldere presentatie tijdens het Webinar van de NVvk vertelde Jenay dat zij in haar scriptie de toegevoegde waarde heeft aangetoond van bijscholing op het onderwerp ‘mondgezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar’. De professionals die deze bijscholing hadden gevolgd behaalden een statistisch significant hogere score in kennis ten opzichte van andere jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Daarnaast voelden zij zich zelf meer bekwaam.

Een gedeelde derde prijs werd eveneens gewonnen door twee afstudeerders van Mondzorgkunde Inholland: Mireille Bakker en Liz Boeters verdienden deze prijs met hun scriptie over de implementatie van cariëspreventiemethode ‘Gewoon Gaaf’ bij kleine en grote praktijken.

De studenten zijn begeleid door docent en klinisch epidemioloog Karen Elsenberg. Zij is coördinator kindertandheelkunde van de opleiding Mondzorgkunde en betrokken bij diverse onderzoeken met betrekking tot de kindertandheelkunde.

Op de foto overhandigen Marieke Schorer-Jensma, voorzitter van het bestuur van de NVvK (midden) en Christien Timmer, Scientific Affairs Manager van Elmex/Colgate (links), de eerste prijs aan Jenay de Clercq (rechts).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.