09
augustus
2022
|
09:03
Europe/Amsterdam

Sectorplan middellange termijnaanpak corona

stock-photo-washing-hands-rubbing-with-soap-man-for-corona-virus-prevention-hygiene-to-stop-spreading-1661809672.jpg

Deze maand heeft het kabinet het sectorplan middellange termijnaanpak corona gepresenteerd voor het mbo en het hoger onderwijs. Het plan, dat nog niet is vastgesteld, geldt als vertrekpunt voor de maatregelen die Hogeschool Inholland zal nemen tegen corona wanneer dat nodig is. Wat de plannen precies voor onze hogeschool betekenen, daar komen we begin van het nieuwe studiejaar op terug.

Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van basismaatregelen tot verregaande contactbeperkingen. Sluiting van de locaties is daarbij het allerlaatste wat de overheid en wij als school willen. De plannen zijn er daarom op gericht om het onderwijs zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden.

‘Hoger onderwijs van essentieel belang voor ons land’
"Het mbo en ho zijn van essentieel belang voor de ontplooiing en het welzijn van jongeren en spelen een vitale rol in de toekomstige welvaart van ons land", zegt het sectorplan hierover. "Het herhaaldelijk fysiek sluiten van grote delen van het onderwijs heeft grote impact gehad op het welzijn van studenten in het mbo en het ho, zeker in periodes waarin ook andere activiteiten die van belang zijn voor het welzijn, zoals sport, cultuur en sociale activiteiten, wegvielen. Daarom heeft het onderwijs in het coronabeleid een aparte status. Bij het treffen van maatregelen ligt het onderwijs onderop de stapel, waarbij het uitgangspunt van het kabinet is dat het een scholensluiting te allen tijde wil voorkomen."

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen, waaronder de Vereniging Hogescholen. Eenmaal vastgesteld, stelt ook Hogeschool Inholland de draaiboeken op om zich voor te bereiden op maatregelen die moeten worden genomen in verschillende scenario’s.

scenarios_corona

Het gaat om vier scenario’s waar het onderwijs zich op moet voorbereiden met bijbehorende standaardmaatregelen voor het mbo en hbo in tijden van corona. Met de scenario’s is het de bedoeling verspreiding van het te virus voorkomen, onderwijs veilig open en toegankelijk te houden en enige mate van voorspelbaarheid te creëren voor alle studenten, collega’s én ouders.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.