04
juli
2023
|
14:37
Europe/Amsterdam

Spelenderwijs naar het antwoord op: Wie is voor jou belangrijk?

kaartspel

Sociaal professionals in de jeugdhulp sluiten in hun werk aan bij de leefwereld van jeugdigen/jongeren en hun ouders. Om op een speelse en leuke manier bespreekbaar te maken wie belangrijk zijn in het leven van deze jongeren, is er in de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland een kaart-praatspel ontwikkeld. Een spel dat ook te gebruiken is voor andere doelgroepen. Lilian Linders, lector Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein is vanuit Hogeschool Inholland betrokken bij dit project.

Het kaartspel in de praktijk 

Het kaartspel bestaat uit diverse vragen die te maken hebben met sociale- en maatschappelijke thema’s, waardoor het spel gekoppeld kan worden aan bepaalde gebeurtenissen en situaties. De vragen hebben ook diepgang en kunnen persoonlijk gericht zijn, zoals de vraag: ‘Wie is voor jou belangrijk?’ 

Ishii Kwee, docent onderzoeker bij Sociaal Werk en Lectoraat Empowerment & Professionalisering, heeft het kaartspel als werkvorm meegenomen voor het eindgesprek van studenten: “We hebben bij het profiel Jeugd, derde jaar Social Work, een eindgesprek: Ontwikkeling als sociaal werker. Dit gesprek bereiden studenten voor in groepjes van vier, waarbij ze een aantal verdiepende opdrachten doen. De studenten mogen zelf een vorm bedenken voor dit gesprek. Daarbij moeten er aan een aantal criteria voldaan worden die allemaal betrekking hebben op hun eigen ontwikkeling als sociaal werker profiel jeugd. 

Ter voorbereiding van dit gesprek hebben we een aantal werkvormen meegenomen, waaronder het kaartspel. Een paar groepjes met studenten waren zo enthousiast over deze vorm, dat ze hun eindgesprek met een het kaartspel hebben gehouden.” 

Een van deze studenten was Bas Ligthart, die de opleiding Social Work op Inholland volgt. Hij gebruikte het kaartspel ter voorbereiding van zijn eindgesprek: “We konden zelf kiezen hoe we het gesprek wilden aanpakken en onze docent stelde voor het kaartspel te testen. We koppelden het kaartspel aan bepaalde gebeurtenissen. Wat het leuk maakte was dat er vragen naar voren kwamen en gesteld werden die je normaal zelf niet zo snel zou bedenken of vragen. Een vraag van een kaartje is toch anders dan een vraag die je zelf hebt bedacht. Daardoor werd het wat laagdrempeliger om bepaalde lastige vragen te stellen, waar het kaartspel voornamelijk uit bestond.” Bas denkt ook dat het kaartspel bij andere studies gebruikt zou kunnen worden, maar niet bij allemaal: “Het kaartspel leent zich zeker voor het gebruik bij sociale en psychologiestudies, maar minder voor studies zoals bedrijfskunde. Tevens zou je het kaartspel ook bij het uiteindelijke eindgesprek kunnen gebruiken, zoals andere groepjes studenten al hebben gedaan.” 

Ishii Kwee is verheugd met wat het kaartspel teweegbrengt: “Voor ons als docenten was het heel leuk om te zien dat een onderdeel als dit in de voorbereiding meer tijd, aandacht en enthousiasme kreeg. Voorheen deden studenten dat vaak nog even op de valreep en nu hadden ze er veel meer over nagedacht, waardoor het als vak meer betekenis kreeg.” 

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland 

In Nederland houden vijftien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ’s) zich bezig met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. De RKJ-Noord-Holland is één van die vijftien werkplaatsen en is het vervolg op de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd Noord Holland. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) is een project dat loopt van 1 juni 2020 tot 1 juni 2024. Samen met het werkveld in Noord-Holland wordt er met een centraal thema gewerkt, namelijk: Hoe kan de samenwerking tussen sociaal professionals en het informele netwerk van en rond jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte verbeteren? In vier leerateliers wordt er samen met diverse partners onderzoek gedaan naar onder andere: Samenwerken met het informele netwerk bij gezinnen in crisis, samenwerken met het informele netwerk bij vermoedens van huiselijk geweld en het omgaan met huiselijk geweld en het afbouwen van residentiële jeugdhulp bij Antonius van Horizon. 

Geïnteresseerden in het praat-kaartspel kunnen dit kosteloos (alleen bij individuele bestellingen) verkrijgen door een mail te sturen naar kennisplatformep@inholland.nl