Amsterdam,
03
maart
2022
|
09:34
Europe/Amsterdam

Startschot Sapiens: baanbrekend creatief centrum voor en door jongeren

Hogeschool Inholland, Naturalis Biodiversity Center en VU Amsterdam werken in Valley samen aan een duurzame toekomst

sapiens2

Met de oplevering van de markante woon- en kantoortoren Valley aan de Amsterdamse Zuidas is de komst van Sapiens een stap dichterbij. Het gaat om een creatief centrum waar met name jonge mensen, waaronder studenten van Hogeschool Inholland, kunnen werken aan concrete projecten en initiatieven om de enorme vraagstukken aan te pakken die de klimaat- en biodiversiteitscrisis met zich meebrengt. De verwachting is dat Sapiens in het voorjaar 2023 wordt geopend.

De inhoudelijke partners van Sapiens, Hogeschool inholland, Naturalis Biodiversity Center en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) tekenden 14 februari de huurovereenkomst met projectontwikkelaar EDGE en eigenaar RJB Group of Companies.

Jonge mensen in de lead
Sapiens, ‘het creatief centrum van het Antropoceen’, wordt een museum, werkplaats en debatcentrum ineen. Zowel de studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Inholland als de jonge onderzoekers van alle drie de organisaties spelen een belangrijke rol bij dit initiatief. Inholland-collegelid Mieke van den Berg: “Dit is een kans voor onze studenten en collega’s om samen met inspirerende academische en professionele partners bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, werkelijk duurzame manier van leven. Bovendien kunnen zij met hun opgedane kennis en ervaring bijdragen aan de verdere integratie van duurzaamheid in ons onderwijs en onderzoek. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Werken aan systeemverandering 
De verstoorde balans tussen mens en natuur moet verbeteren willen we als mens een toekomst hebben. Daarom gaan we in Sapiens werken aan een systeemverandering voor de samenleving; een transformatie van sectoren en nieuwe methoden van samenwerken. Philipp Pattberg, directeur van het Amsterdam Sustainability Institute van de VU zegt hierover: "Wat er op het spel staat, is niets minder dan het overleven van de menselijke soort. Wat we moeten doen om deze catastrofe af te wenden is ook duidelijk. In de woorden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres: ‘Vrede sluiten met de natuur is de beslissende taak van de 21e eeuw. Het moet de hoogste, hoogste prioriteit zijn voor iedereen.’” 

Jonge mensen in de lead 
“Wij willen iedereen, en met name jongeren die zich zorgen maken over de leefbaarheid op onze planeet voor toekomstige generaties, helpen door hun zorgen zichtbaar te maken, door kennis te delen en door mee te denken welke oplossingen we samen kunnen vinden voor een duurzame toekomst”, aldus algemeen directeur Edwin van Huis van Naturalis Biodiversity Center. Jonge mensen komen in de lead, ondersteund met advies van door de wol geverfde experts. Dit geldt voor de inhoudelijke projecten, maar ook voor de organisatie zelf, die de komende periode wordt vormgegeven.

Meer informatie
Kijk op www.valley.nl voor meer informatie over het gebouw en www.sapiensamsterdam.com voor meer informatie over Sapiens. 
 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.