04
maart
2024
|
08:00
Europe/Amsterdam

‘Strategie Inholland is raak, nu de verwachtingen nog waarmaken’

Reputatieonderzoek: welk beeld leeft er over onze hogeschool?

voltijd_student_samenwerken

Samenwerkingsgericht, en een veilige plek om te studeren en werken. Onze stakeholders noemen dit de sterke punten van Hogeschool Inholland. Dit blijkt uit een reputatieonderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van onze hogeschool. Verbeterpunten liggen er onder meer bij het beeld dat stakeholders hebben van de kwaliteit van het onderwijs en het inspelen op ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven. Het reputatieonderzoek laat verder zien dat Inholland de juiste weg is ingeslagen met de ambities in het Strategisch Plan. Deze sluiten namelijk goed aan bij de verwachtingen van stakeholders.

 Voor het onderzoek heeft Motivaction gesproken met meerdere groepen stakeholders; toeleverende scholen, publieke sector, bedrijfsleven, ouders, alumni, medewerkers, werkenden met een opleidingsbehoefte en het algemene publiek. Over het algemeen zijn deze doelgroepen positief over onze reputatie en geven hieraan een score tussen de 6,9 en 7,5.* Op geen enkel van de bevraagde onderwerpen geven zij een onvoldoende.

Grafiek_bij_reputatieonderzoek
*De gemiddelde score in alle onderzoeken van Motivaction (ongeacht sector) is een 6,7 bij externe stakeholders en 6,9 bij eigen medewerkers. Een goed resultaat dus, maar de uitkomsten bieden ruimte voor verbetering.

Ambities Strategisch Plan
Dit reputatieonderzoek laat zien dat Inholland strategisch op koers ligt. De ambities zoals geformuleerd in het Strategisch Plan sluiten behoorlijk goed aan bij de rol die stakeholders Inholland graag zien innemen. De strategische richting van Inholland sluit ook aan bij hun verwachtingen.

Kansen pakken als kennispartner
Wel blijkt uit het onderzoek dat stakeholders, met name de publieke sector en het bedrijfsleven, aangeven dat Inholland zich nog duidelijker mag profileren als kennispartner, wat ook een van de ambities uit het Strategisch Plan is. Hier liggen duidelijk kansen. De onderlinge samenwerking wordt als kracht gezien, maar blijft nog beperkt tot individuele contacten. Stakeholders zien graag dat Inholland zich meer opstelt als ‘proactieve kennispartner’ en dat het contact structureler wordt en onderdeel van het beleid. Bij samenwerkingsverbanden en netwerken mag Inholland meer initiatief tonen. Ook worden bedrijven graag meer betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijscurriculum, met het oog op professionals die zij in de toekomst nodig hebben.

Persoonlijk en dichtbij
Externe stakeholders zijn in ieder geval vrijwel allemaal tevreden over het contact dat ze hebben en over onze persoonlijke benadering. Onze collega’s worden over het algemeen ervaren als betrokken, vriendelijk, samenwerkingsgericht en open.

Profilerende thema’s concreter maken
Wat betreft de profilerende thema's, oftewel het streven van onze hogeschool naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving, geven stakeholders aan dat ze wel aanvoelen als relevante thema's, maar dat ze er zich geen voorstelling van kunnen maken. Om die reden is het belangrijk dat wij concreter maken wat we willen bereiken met onze thema's. En dat we ons nog meer profileren met concrete voorbeelden.

Collega’s: fijne werksfeer, verbetering op kwaliteit onderwijs
Collega’s van Inholland zelf voelen een binding met de hogeschool, met name door persoonlijke werksfeer. Wel zijn er aandachtspunten. Sommige ambities uit het Strategisch Plan (profilerende thema’s, Inholland als kennispartner) zijn voor collega’s nog geen topprioriteit en zij vinden ook niet dat Inholland hierin uitblinkt. Over de kwaliteit van het onderwijs zijn collega’s het eens: die moet verder worden verbeterd en ze verwachten visie en actie van het management.

Collegevoorzitter Bart Combee zegt  de uitkomst van het onderzoek te herkennen. ”De uitkomsten bevestigen dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Maar ook dat we aandacht moeten hebben voor onze collega’s en de verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs (score 6,8). Ook van het werkveld krijgen we goed inzicht in hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren. Reden genoeg om nog dit jaar, ook in samenwerking met Motivaction, verdiepend onderzoek te doen, onder andere door panelgesprekken te voeren.”

Open het onderzoeksrapport 

Meer weten over het onderzoek?
Wil je meer weten over dit reputatieonderzoek en de vervolgacties die hieruit voortvloeien? Neem dan contact op met senior communicatieadviseur Onderzoek Esmeralda van Heijningen.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Frits van der Weerd
04
March
2024
Graag blijf ik op de hoogte over het reputatieonderzoek en de vervolgacties.
Daan Stet
05
March
2024
Dank voor je comment, ik heb je naam doorgegeven aan ons team onderzoekscommunicatie.