Haarlem,
26
maart
2021
|
14:00
Europe/Amsterdam

Strategisch plan 2022 - en verder: de eerste opbrengst

Op weg naar een nieuw strategisch plan, oftewel ons nieuwe Inholland-verhaal, zijn de eerste belangrijke voorbereidingen gedaan. Tijd om deze bevindingen te delen met alle collega’s en studenten! Gesproken is onder andere over de strategische kaders, de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden om tot een nieuw plan te komen en de manier waarop en hoe we collega’s en studenten betrekken bij de vorming van het plan.

De volgende stap
Om richting met elkaar te houden, is een strategisch plan nodig voor de komende jaren. Het gaat om een volgende stap als vervolg op het huidige Instellingsplan Durf te leren. Een aantal bouwstenen ligt er al, zoals de Kwaliteitsafspraak 2019-2024 en het visie-document over de ‘Inholland-professional’.

We zetten een volgende stap in de gekozen richting en kijken waar we meer focus kunnen aanbrengen en mogelijk versnellen. Verder kijken we naar ontwikkelingen in de buitenwereld, zoals de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de innovatieagenda’s van de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken.
Collegevoorzitter Bart Combee

Hoe pakken we het aan?
De afgelopen periode stond in het teken van ontwerpen en starten. Het regieteam, het directieoverleg en het College van Bestuur heeft in samenwerking met bureau Thaesis de planning, de werkwijze en onderwerpen voorbereid. In drie werkstromen zijn de strategische kaders, de strategische vragen en de stakeholders gedefinieerd. De komende weken starten nieuwe ‘werkstromen’ om de huidige situatie te analyseren.

De nieuwe werkstromen zijn onder andere een trendanalyse met kansen en bedreigingen voor de hogeschool, een inventarisatie van wensen en behoeften van studenten, een analyse van partners in het werkveld en een analyse van de overige relevante spelers in het HO. De verschillende werkstromen vormen gezamenlijk het startpunt van ‘strategisch raamwerk en bouwblokken’ voor het nieuwe plan.

  1. Inventarisatie strategische kaders
    Het gaat daarbij om het huidige Instellingsplan Durf te Leren, het Inholland onderwijskompas, de Midterm review 2016-2022, Visie op de Inholland-professional, de Kwaliteitsafspraak 2019-2024 en de Ontwikkelagenda onderzoek 2020-2024: Denken én Doen.
  2. Strategische vragen
    De strategische vragen zijn geïdentificeerd met als belangrijkste: wat gebeurt er in de wereld en hoe speelt Inholland daarop in? Dit wordt in de loop van het proces verder aangevuld en verfijnd.
  3. Betrekken studenten, collega’s en werkveld
    Verkend is welke interne en externe stakeholders er op welke manier worden betrokken.

‘Een plan van álle Inhollanders’
Het strategisch plan zet de stip op de horizon en beschrijft de weg daarnaartoe. Daarbij gaat het om een creatief, out of the box vormgegeven concept. Hierin worden heldere keuzes gemaakt met aandacht voor planning, organisatie, sturing op de voortgang en de financiële vertaling. In het proces kan iedereen meedoen. 

We willen dat dit plan van alle Inhollanders is. We vinden het heel belangrijk om de eigen organisatie hierbij te betrekken en in te zetten. Nadrukkelijk betrekken we ook studenten bij ons proces. Hun behoeften en inzichten zijn waardevol, zo niet essentieel.
Collegevoorzitter Bart Combee
Doe en denk je ook mee?

Via het platform Strategisch plan 2022-2028 kun je actief meedoen om ons nieuwe Inholland-verhaal vorm te geven. Deel je ideeën in de Yammer-livestream of ga in discussie met collega’s én (mede)studenten. Ook vind je er het laatste nieuws, relevante contactpersonen en documenten. Voeg het platform toe aan je favorieten op de startpagina van Iris en blijf op de hoogte!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.