17
oktober
2023
|
10:17
Europe/Amsterdam

Strategische cirkel Studentgerichte Dienstverlening zoekt eigenaren studentinformatie

eigenaren

Studenten ervaren een jungle aan informatie, zo blijkt uit diverse onderzoeken en gesprekken met studenten. Zij hebben daar last van. “Voor een optimale informatievoorziening vanuit de opleidingen zijn we daarom vanuit de strategische cirkel Studentgerichte Dienstverlening op zoek naar ‘eigenaren studentinformatie’. We hopen hiermee een flinke stap voorwaarts te maken, zodat studenten beter in staat zijn om regie te nemen en te houden op hun eigen studiesucces”, aldus Remko Imthorn over het initiatief.

“Om deze ambitie te verwezenlijken. zoeken we per onderwijs(kern)team een eigenaar. Iemand die aan de slag gaat om de informatievoorziening vanuit de opleiding te optimaliseren”, zegt Remko. “De eigenaar studentinformatie doet dit samen met collega's in het team én de collega's die actief zijn in de cirkel Studentgerichte dienstverlening. Dit alles vanuit het perspectief van de student; met elkaar werkend aan één Inholland.”

Remko: “Ons doel voor 2024 is dat per september 2024 ieder onderwijsteam wat betreft de informatievoorziening een stap vooruit heeft gezet. Natuurlijk zijn er al teams waar het heel goed loopt. Ook daar zoeken we een eigenaar of een vertegenwoordiger. Zij kunnen wellicht andere teams ook helpen met voorbeelden.”

‘Informatievoorziening belangrijkste tevredenheidsfactor’
Resultaten van de Nationale Studenten Enquête laten al jaren achter elkaar zien dat informatievoorziening vanuit opleidingen de belangrijkste knop is om aan te draaien als het gaat om het verbeteren van de studenttevredenheid. Ook ander onderzoek bevestigt dit. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse ‘exit-analyse’ en het kwalitatieve onderzoek dat gedaan wordt onder studenten die vroegtijdig gestopt zijn met hun opleidingen.

Begin dit jaar hebben drie studenten van de opleiding Business, IT & Management in opdracht van de hogeschool een onderzoek gedaan en advies geformuleerd hoe we de informatievoorziening vanuit de opleiding kunnen optimaliseren. Zij hebben zowel studenten als docenten in Alkmaar en Rotterdam bevraagd. 

De studenten kwamen uit op het advies om in elk onderwijs(kern)team een eigenaar te benoemen die verantwoordelijk is voor het maken van afspraken over de informatievoorziening vanuit de opleiding, zodat deze meer eenduidig en relevant wordt. Belangrijk is dan wel om deze eigenaren op weg te helpen met een handreiking, een ‘template’ waarin ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen en steuntje in de rug om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

“We hebben het advies overgenomen en zijn stappen aan het zetten”, zegt Remko. “Samen met  studenten en de eigenaren in de teams zetten we een leergemeenschap op, waarmee we kennis delen, van elkaar leren en letterlijk elkaar versterken.”

Dag van het Onderwijs en Onderzoek
Op 9 november tijdens de Dag van het Onderwijs en Onderzoek worden alle eigenaren studentinformatie uitgenodigd voor een startbijeenkomst met de cirkel Studentgerichte Dienstverlening. De eigenaren maken kennis met studenten, kunnen vragen stellen en kennis delen. Nog niet aangemeld voor de Dag van het Onderwijs & Onderzoek? Dit kan alsnog!

Ook eigenaar studentinformatie worden?
Wil jij jouw studenten ook ‘redden’ uit de informatiejungle en zie jij kansen om samen met het team de studenten beter in staat te stellen om regie te nemen op hun studiesucces? Ga naar de vacature voor meer informatie en aanmelden.