Alkmaar,
12
oktober
2023
|
12:45
Europe/Amsterdam

Structureel het gesprek voeren over duurzaamheid

BFL partnerbijeenkomst

Eind september is de basis gelegd om structureel met elkaar het gesprek te voeren hoe je samen invulling geeft aan het begrip duurzaamheid. Collega’s van het lectoraat Finance & Accountancy en de Beroepenveldcommissie Finance - Inholland Noord organiseerden een partnerbijeenkomst bij Inholland Alkmaar. De bijeenkomst ging over duurzaamheid in het business model.

Het was een mooie samenloop van bedrijven uit de regio Noord-Holland met collega’s van het domein Business, Finance & Law.  Vertegenwoordigers van onder andere Sortiva, Eriks BV, Rabobank, HuisVuilCentrale, RSM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en ook Philips gingen onder begeleiding van Remko Roest, van Baars & Bloemhoff, het gesprek aan over welk effect duurzaamheid heeft op het Business Model. Alkmaarse collega’s Remco van der Pijl, Kent Bakkum en Jan Wokke hadden de organisatie van de bijeenkomst in handen.

Duurzamer maken
De verschillende invalshoeken toonden aan dat duurzaamheid elke sector op een andere manier raakt. Gedurende een sessie van anderhalf uur werd duidelijk dat hoewel iedereen zich inzet voor duurzaamheid en een betere wereld er nog veel complicerende factoren zijn. Desondanks wordt er continue gezocht naar verbeteringen die de producten en diensten duurzamer maken. De boeiende discussies leidden tot mooie inzichten en bevindingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen blijft een belangrijke pijler om tot een schonere toekomst te komen en dat vraagt om structurele invulling van het onderwijs gevoed door het bedrijfsleven. Een basis is gelegd voor het structureel met elkaar voeren van het gesprek hoe samen invulling kan worden gegeven aan het begrip duurzaamheid.

Vragen zoals: “Hoe passen we ons business model aan? Is een circulaire economie de oplossing of hoe veranderen we ons gedrag hierin? Waar beginnen wij als bedrijf en wat voor rol moet de overheid in deze spelen? Allerlei boeiende vraagstukken die niet direct te beantwoorden waren. De vragen zijn wel gesteld in de partnerbijeenkomst en geeft meer dan genoeg voeding om met elkaar verder te gaan deze vragen te beantwoorden.

Namens het lectoraat Finance & Accountancy en de Beroepenveldcommissie Finance - Inholland Noord willen wij Remko Roest bedanken voor het begeleiden van deze geslaagde sessie. Ook willen we alle aanwezige bedanken voor hun waardevolle inbreng en aanwezigheid.

“Want het treft ons allen, maar hoe gaan we het samen doen?”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.