Den Haag,
02
januari
2023
|
15:46
Europe/Amsterdam

Student Business Studies brengt mkb-financieringsmarkt in kaart voor gemeente Den Haag

Overhandiging rapport door Rick van Dijk

Voor Den Haag, als stad met een groot aantal ondernemers, is een gezond ondernemersklimaat van groot belang.  De Gemeente Den Haag heeft namelijk de ambitie om de meest ondernemersvriendelijke stad van de G20 te worden. Een betere dienstverlening voor ondernemers is dan ook een van de gemeentelijke speerpunten. Vanuit zowel starters als bestaande ondernemers is er meer behoefte aan begeleiding met betrekking tot de financiering van ondernemers. 

Stageonderzoek Business Studies
In  opdracht van de gemeente Den Haag heeft  Business Studies student Rick van Dijk, vanuit zijn stage bij FutureWorks, onderzoek gedaan naar de mkb-bedrijfsfinanciering in Nederland. Rick heeft de mkb-financieringsmarkt, met nadruk op de non-bancaire financiering, in kaart gebracht en tegelijkertijd knelpunten onderzocht die ondernemers momenteel ervaren met betrekking tot hun financieringsbehoefte.

Passend Financieren
Op 20 december overhandigde Rick zijn stageonderzoek aan Rick Teunissen , bedrijfscontactfunctionaris en Lieke Vollenbroek, teammanager Stedelijke Economie & MKB  van de gemeente Den Haag. Naast zijn uitgebreide onderzoek, heeft Rick een oplossing gevonden om Haagse mkb-ondernemers te helpen in hun zoektocht naar een passende financiering.  Het Ondernemersportaal van Den Haag introduceert binnenkort de landingspagina Passend Financieren van Stichting MKB Financiering zodat ook de non- bancaire financieringsmarkt voor ondernemers open gesteld wordt.  

Voor zowel de gemeente, het Haagse mkb als Rick heeft deze samenwerking zijn vruchten al afgeworpen. 

Rick van Dijk, student Business Studies

Praktijkgericht onderwijs heeft voor mij meerwaarde, omdat het bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling en ik op deze manier goed voorbereid de arbeidsmarkt op kan gaan’

Rick van Dijk, student Business Studies