Alkmaar,
21
december
2023
|
11:29
Europe/Amsterdam

Studenten Business, Finance & Law planten bomen op Madagaskar

Afbeelding6

Elke student Business, Finance & Law (BFL) van Hogeschool Inholland die de eerste 100 dagen succesvol doorlopen heeft, krijgt zijn of haar eigen boom op Madagaskar. Op 21 december 2023 worden de bomen geplant op het uitgestrekte eiland voor de oostkust van Afrika, waar al jarenlang ernstige ontbossing plaatsvindt. BFL heeft hiervoor de handen ineengeslagen met Prosperity Community.

Prosperity Community is een groeiende groep van inmiddels bijna 100 maatschappelijk betrokken organisaties in Noord-Holland die zich gezamenlijk ten doel stellen om bij te dragen aan:

  • een menswaardig bestaan voor de lokale bevolking die herbebost in kwetsbare leefgebieden 
  • het versterken van bossen en de biodiversiteit 
  • reductie van CO2 in de atmosfeer (en/of compensatie van eigen uitstoot in transitie naar CO2 neutraal)

Peter Valbracht van Prosperity Community benaderde Jan Wokke, docent Finance en communitylid, voor samenwerking met Inholland. Enerzijds om studenten te matchen aan ondernemers in de regio met vraagstukken, anderzijds om bij te dragen aan herbebossing elders in de wereld. Samen met Yvonne Leegwater, kennismakelaar BFL regio Noord, en Ruud Jager, teamleider Business Studies Alkmaar en Haarlem, is gekozen voor de opzet van een netwerkevenement. Tijdens dit evenement, op 6 december 2023 op Inholland Alkmaar, ontmoetten regionale ondernemers van Prosperity Community studenten Business Studies die op zoek waren naar een mooie opdracht voor hun vrijekeuzepunten. Resultaat: geslaagde matches en blije gezichten bij zowel ondernemers als studenten. Besloten is dat de opleidingen van BFL vanaf nu gaan aansluiten bij bijeenkomsten van Prosperity Community.

Afbeelding4

Deze samenwerking vat alles samen waar ons onderwijs voor staat: studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om in contact te komen met het werkveld, aan maatschappelijke vraagstukken te werken en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere wereld. Kortom: door bij BFL te studeren werk je niet alleen aan je persoonlijke groei, maar draag je ook bij aan de groei van bossen en de welvaart van kwetsbare medemensen! Voor meer informatie ga je naar de website van Great Business!