Diemen,
19
februari
2021
|
09:31
Europe/Amsterdam

Studenten creëren waardevolle belevenissen voor cultuursector

Het afgelopen half jaar doorliepen diverse teams van vierdejaarsstudenten Leisure & Events Management een volledig design-thinkingproces. Binnen het uitstroomprofiel Smart Culture ontwikkelden zij innovatieve concepten en oplossingen voor concrete vraagstukken vanuit de podiumkunsten, de entertainmentbranche, musea of (muziek)festivals. “Superleerzaam!”, vindt studente Ella.

Duurzaam dancefestival
De term 'Smart' in Smart Culture staat voor de focus op effectieve manieren om belevenissen te creëren die interactief en betekenisvol zijn. De studenten gebruikten hiervoor de design-thinkingmethode. "Het proces van design thinking was redelijk nieuw voor ons", zegt studente Juul. "We hebben ons flink moeten verdiepen in de verschillende fases van analyse, conceptontwikkeling en optimalisatie van ons prototype." Juul, Milo en vier medestudenten bedachten een concept voor een meerdaags dancefestival, waarbij duurzaamheid vooropstaat. Opdrachtgever (of beter gezegd: samenwerkingspartner) was festivalorganisatie Rêve Events uit Amsterdam, die hiermee aan andere organisatoren wilde laten zien dat festivals niet altijd een aanslag op de natuur hoeven te zijn.

Uit drie onderscheidende concepten werd gekozen voor de Inner Nature-opzet: back-to-basic met veel aandacht voor recyclebare en natuurlijke materialen en een accent op spiritualiteit. Rêve Events en docenten beoordeelden het eindproduct als uitstekend. Helaas is het mede vanwege corona onduidelijk of de organisatie het plan ook op korte termijn zal gebruiken.

Kritisch op elkaar
Een goede les voor de toekomst is om vooraf goed af te stemmen wat je van elkaar verwacht, weet Milo. “De communicatie met de opdrachtgever verliep soms wat stroef. Daar staat echter tegenover dat wij als team volledig op elkaar waren ingespeeld. We durfden onderling kritisch te zijn op elkaar en daardoor hebben we echt een kwaliteitsproduct kunnen neerzetten.”

In overleg met docent en coördinator Marie-Ange de Kort-Weerts stelden de studenten een uitgebreider implementatieplan voor dan in eerste instantie van hen werd gevraagd. “Een volledig concept, waarin alle aspecten van het organiseren van een festival zijn verwerkt. Dus niet een losse marketingcommunicatiestrategie of financiële begroting, maar uitgesplitst tot de stroomvoorziening, afvalverwerking, leveranciers en het materiaal van de bekers aan toe.” Zo’n totaalconcept kost meer tijd, maar Milo kan het zijn medestudenten aanraden. “Als een andere aanpak het doel van de opdrachtgever beter dient, durf dat dan vooral voor te stellen!” Ook Juul benadrukt de meerwaarde van die keuze. “Door het hele proces mee te nemen in plaats van één enkel onderdeel werd dit een ontzettend waardevolle ervaring.”

Magic Circus plattegrond

'A Festival Experience'
Een tweede groep ontwikkelde een concept voor het Amsterdamse stadscircus Magic Circus. “Bij hun voorstellingen werd een nieuwe doelgroep van jonge twintigers gesignaleerd”, vertelt studente Ella, “en de organisatie wilde graag weten wat deze leeftijdsgroep aansprak om daar verder op in te kunnen haken.” De studenten stelden via intensief onderzoek de belangrijkste trends onder de doelgroep vast en werkten op basis daarvan hun prototype uit. Het resultaat was ‘Magic Circus presents: A Festival Experience’. “We hebben de oorspronkelijke show en de circustent behouden, maar in de randprogrammering komt een geheel nieuwe (festival)belevenis naar voren, met hangmatten, muziek en eetgelegenheden met vega(n)-aanbod.”

Ze schreven een uitvoerig advies- en inspiratiedocument inclusief interactieve plattegrond van het terrein. “Een complete ervaring”, aldus studente Lisanne, vormgeefster van de plattegrond, “waarbij we voor ieder programmaonderdeel aangeven hoe de persona’s Fleur en Giovanni alles beleven en wat zij aan motivatie nodig hebben om te komen.” Zowel Magic Circus als de doelgroep was enthousiast over het uiteindelijke concept. Wel moet helaas het circus vanwege de coronamaatregelen voorlopig de deuren gesloten houden.

Leermoment
Dankzij het online werken kon er binnen het team snel geschakeld worden - in het contact met de opdrachtgever pakte het echter minder goed uit. Ella: “Al direct in het begin ontstond er miscommunicatie, waarop naar ons idee vrij heftig gereageerd werd. Hoe ga je daarmee om? Onze docent en consultant Annette van der Zee raadde ons aan niet vanuit onze verongelijktheid te reageren en daar hebben we veel aan gehad. Het kwam goed, maar het was wel een leermoment. In deze tijd van digitale communicatie moeten we niet uit het oog verliezen dat je toch gewoon nog met mensen te maken hebt.”

De opdracht heeft Lisanne vertrouwen gegeven in het verdere afstudeertraject, waarin immers dezelfde design-thinkingprocessen worden gevolgd. Ella vond vooral de afwisseling ‘superleerzaam’. “Ook de laatste opdrachtgever was qua branche weer zo prettig vernieuwend!”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.