Haarlem,
03
juli
2020
|
07:58
Europe/Amsterdam

Studenten willen persoonlijk contact, duidelijkheid en info in coronatijd

shutterstock_1606120429

Hoe ervaren studenten de coronatijd? Welk effect heeft het op hun studie en op hun dagelijks leven? Bijna 3.000 studenten deden mee aan een onderzoek naar de impact van de coronacrisis. Hun tips: zorg voor persoonlijk contact, duidelijkheid en informatie.

In mei werden studenten opgeroepen mee te doen aan het internationale onderzoek. Ze beantwoorden vragen over de impact van de coronacrisis op hun studie en hun leven. Hoe zit het met hun welzijn, de betrokkenheid en de tevredenheid? Wat doet corona met ieders leefgewoonte en stemming?

Meer persoonlijk contact van docenten
De ondervraagde studenten gaven ook tips om de impact van corona te beperken. Ze adviseren bijvoorbeeld docenten om voor meer persoonlijk contact te zorgen. Vooral afstudeerders hebben daar behoefte aan. Ook willen studenten meer online interactie, flexibiliteit en ondersteuning bij het plannen.

Meer duidelijkheid en informatie in coronatijd
Ook voor de opleidingen zijn er aandachtspunten. In coronatijd hechten studenten meer dan ooit belang aan duidelijkheid en informatie. Nieuw is de behoefte aan een centraal aanspreekpunt en zichtbaarheid van hulpmogelijkheden. Studenten willen bovendien meer online lesuren, meer betrokken worden bij de besluitvorming en ondersteuning van docenten.

Eerder onderzoek: Inholland Studentenenquête 2020
Eerder dit jaar, in februari, konden studenten deelnemen aan een ander onderzoek: de Inholland Studentenenquête 2020. Ook daarvan zijn de resultaten bekend. In de enquête geven ondervraagde studenten aan zich thuis te voelen bij Inholland. Wel ontbreekt een communitygevoel. Buiten de lessen zijn niet veel medestudenten op onze locaties.

Werken aan studiesucces
Beide onderzoeken geven aanknopingspunten om het onderwijs na de zomer in overleg met studenten vorm te geven. Daarbij draait het niet alleen om de inhoud. Ook zaken als een sterke betrokkenheid zijn essentieel. Hoe dat wordt georganiseerd, bespreken de opleidingen, ondersteuning, vestigingsdirecteuren en de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) met elkaar. Dankzij de versoepelde coronamaatregelen is iets meer mogelijk, hoewel het accent zal blijven liggen op digitaal onderwijs.

Resultaten onderzoek impact corona
Bekijk de posters met de onderzoekresultaten over de impact van corona op studenten:

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.