20
juni
2023
|
08:28
Europe/Amsterdam

Studentenwelzijnsmonitor 2023: positieve trend houdt aan

Happy young university students studying with books in library. Group of multiracial people in college library.

Hoe gaat het met onze studenten? Daar geeft de Studentenwelzijnsmonitor (SWM), waarmee het lectoraat Studiesucces jaarlijks het studentenwelzijn monitort, inzicht in. De uitslag van 2023 is inmiddels bekend. “Vorig jaar zagen we een verbetering in welzijn en binding ten opzichte van de coronajaren. Deze positieve trend houdt aan. Ook dit jaar zien we een lichte afname van onder andere depressieve gevoelens en studiestress, en een lichte verbetering van onder andere de ervaren docentbetrokkenheid en het thuis voelen (sense of belonging)”, aldus Lisa Klinkenberg, docent-onderzoeker bij het lectoraat. Inholland-studenten met een ondersteuningsbehoefte geven aan vaker geholpen te worden en de bekendheid van onder andere het Studentsucces Centrum en Caring Universities is toegenomen.

Studeren is meer dan alleen studiepunten halen en snel afstuderen. Om een fijne studietijd te beleven en goed te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat de student zich thuisvoelt, kan omgaan met stress en bij iemand terecht kan als daar behoefte aan is. Het welzijn van studenten hangt namelijk samen met de engagement (bijvoorbeeld actieve deelname in de klas en een positieve binding met de onderwijsomgeving) en het studiesucces. Om dit te meten is er de jaarlijkse Studentenwelzijnsmonitor. In mei dit jaar vulden 1.663 Inholland-studenten de SWM 2023 in.

Infographic
Net als vorig is een aantal eerste resultaten vastgelegd in een infographic. Hierin staat een korte beschrijving van de steekproef en is een deel van de hierboven beschreven resultaten gevisualiseerd.

Ik vul de studentenwelzijnsmonitor in, omdat ik het belangrijk vind dat de hogeschool rekening houdt met de behoeften van studenten.

Ryan

Van tabellenrapportages naar interactief dashboardKlik om te vergroten
Dit jaar zijn er geen tabellenrapportages voor domeinen en opleidingen gemaakt. In plaats daarvan is een visueel en interactief Power BI dashboard ontwikkeld. Daarin kun je zelf met een druk op de knop de resultaten filteren op onder andere domein, opleiding en locatie.

Doorontwikkeling gepersonaliseerde studentfeedback
“Vorig jaar zijn we begonnen met de gepersonaliseerde studentfeedbackrapportages”, licht Lisa toe. “Hiermee geven de studenten die deelnemen aan de SWM niet alleen informatie, maar krijgen ze er ook iets voor terug. Zo kregen studenten vorig jaar scores op basis van de eigen antwoorden en bevatte het rapport tips en links naar bijpassende e-learnings van New Heroes en e-health modules van Caring Universities. In de zomer van 2022 hebben we de feedbackrapportage door studenten laten evalueren en op basis daarvan de feedbackrapportage voor de SWM 2023 doorontwikkeld. Nu kregen studenten direct hun resultaten in de browser te zien in plaats van in de mail, zijn de scores vervangen voor gepersonaliseerde teksten en is er gepoogd de rapportage visueel aantrekkelijker te maken.”

Klik hier voor het rapport over de evaluatiestudie over de feedbackrapportages

Hoe nu verder?
Er ligt nog een schat met data voor verdere analyses. Zo wordt er bijvoorbeeld verder onderzoek gedaan naar het verband tussen fysiek en mentaal welzijn. Lisa: “Daarnaast gaan we meer resultaten delen via Power BI dashboards en graag het gesprek aan over wat deze resultaten kunnen betekenen voor het onderwijs en beleid.”

Heb je vragen over de SWM of wil je een presentatie? Neem dan contact op met het lectoraat Studiesucces.

Ik vul de studentenwelzijnsmonitor in, omdat ik ook mijn bijdrage wil leveren aan het welzijn van alle studenten van Inholland.

Sheovan
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.