Amsterdam,
07
november
2019
|
07:11
Europe/Amsterdam

Subsidie voor stoppen-met-rokenonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

stock-photo-concept-stop-smoking-on-red-background-133127696.jpg

Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van stoppen-met-roken-programma’s bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) hebben lector en bijzonder hoogleraar Berno van Meijel (GGZ-verpleegkunde Inholland / VUmc-InGeest/Parnassia Groep) en Marcel Adriaanse (Gezondheidswetenschappen, VU) een gezamenlijke subsidie van 510.000 euro toegekend gekregen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw.

Mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) roken vaker in vergelijking met de algemene bevolking. Roken is een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden van mensen met EPA, vooral vanwege hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen die optreden als gevolg van het roken.

Een stoppen met roken-programma is belangrijk om deze achterstand op gezondheidsgebied bij mensen met EPA te verminderen. In Nederland zijn deze programma’s echter nog onvoldoende getest op effectiviteit. Van Meijel en Adriaanse gaan daarom onderzoek doen naar de implementatie en effectiviteit van een stoppen met roken-programma in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij volwassen mensen met EPA.

Dit programma duurt een jaar en wordt uitgevoerd door ambulante behandelteams in de specialistische ggz. Deelnemers krijgen medicatie, in combinatie met gedragsondersteuning door opgeleide verpleegkundigen en lotgenotenondersteuning. Met als doel dat meer mensen met een EPA stoppen met roken en de gezondheidsproblemen als gevolg van het roken afnemen.

Het onderzoek start begin 2020 en duurt in totaal vier jaar. In 2023 worden de resultaten verwacht.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.