Haarlem,
17
januari
2020
|
12:47
Europe/Amsterdam

Symposium Hightech in de tuinbouw

Donderdag 23 januari van 17.00 tot 21.00 uur

Tuinbouwstudenten in kas

Innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de tuinbouwsector staan donderdag 23 januari centraal tijdens het symposium Hightech in de tuinbouw bij Inholland Delft. De organisatie is in handen van vierdejaarsstudenten Tuinbouw & Agribusiness. Zij hebben vijf gastsprekers uitgenodigd die vertellen over technologische ontwikkelingen in de sector en ingaan op vragen van het publiek.

De tuinbouwsector bevindt zich momenteel in een interessant tijdperk waar innovatie en duurzame ontwikkelingen een belangrijke rol in spelen. Tuinbouwondernemers hebben de opdracht om energie-efficiënter te werken en moeten minder CO2-uitstoot realiseren. Ook worden zij in toenemende mate afhankelijk van een soepele en foutloze werking van ICT en techniek. Deze ontwikkelingen gaan razend snel.

Tijdens het symposium gaan de volgende gastsprekers in op de ontwikkelingen:

  • Woody Maijers is lector Integrale Voedsel- en Productieketens en projectleider Innovatiepact voor de Greenport West-Holland. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een overzicht over de meest spraakmakende innovatieprojecten in de Greenport West-Holland.
  • Sadiq van Overbeek werkt voor PHYSEE, waar hij heeft in samenwerking met TU Delft heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een coating voor glas, waarmee tot 7.5% meer PAR-licht gegenereerd kan worden.
  • Liesanne Wieleman werkt voor Thermeleon, een TU start-up, waar zij werkt aan de ontwikkeling van een PCM-toepassing (Phase Change Materials) geschikt voor kassen. Overdag wordt het overschot aan warmte opgeslagen, welke bij een lagere temperatuur weer automatisch afgegeven wordt, waardoor de warmtevraag wordt gereduceerd.
  • Maartje Bakker werkt voor ADInnovation, een start-up vanuit YES Delft, waar zij mede werkt aan de ontwikkeling van software en de toepassing voor automatische plantenziekte-detectie (met name voor fusarium) met behulp van camera’s. Deze software zet de data om in managementinformatie voor de ondernemer.
  • Hans Belt werkt voor 30MHz BV, specialisten op het gebied van de toepassing van sensoren met een gekoppeld dataplatform met vestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Programma:

  • 17.00 - 18.00 uur: inloop met soep en broodjes;
  • 18.00 - 20.00 uur: lezingen en vragenronde;
  • 20.00 - 21.00 uur: afsluiting en netwerkborrel.

Geïnteresseerd? Meld je aan!