Amsterdam,
17
juni
2021
|
07:23
Europe/Amsterdam

'Terugvalpreventie kan de patiënt niet alleen'

Docent-onderzoeker Esther Krijnen promoveert aan de VU

Foto Esther

Preventie op het gebied van gezondheidszorg gaat een steeds grotere rol spelen. Mede door COVID-19 is aangetoond hoe belangrijk preventie is én hoe belangrijk het is om ook hulp op afstand te kunnen bieden. Docent-onderzoeker Esther Krijnen (onderzoekslijn GGZ Verpleegkunde), die donderdag 17 juni om 11.45 uur gaat promoveren, is blij met de aandacht voor het onderwerp, maar wil graag ook meer aandacht voor terugvalpreventie.

“Er worden ongelofelijk veel apps en programma’s ontwikkeld op preventiegebied en e-health blijft booming. De vraag is natuurlijk: hebben mensen echt iets aan die apps, worden programma’s echt gebruikt en zijn ze effectief? In mijn promotietraject heb ik het GET READY-programma geëvalueerd. Dat richt zich specifiek op terugvalpreventie voor patiënten die hersteld zijn angst- en/of depressieve stoornissen. Vaak wordt gedacht dat mensen die hersteld zijn geen hulp nodig hebben, terwijl je vaak ziet dat er juist nog veel behoefte is aan ondersteuning ook ná herstel...terugvalcijfers zijn hoog.”

Programma werkt beter met begeleiding
“Bijzonder resultaat uit het onderzoek was dat het essentieel bleek om e-health te combineren met persoonlijk contact met een hulpverlener. Zónder die combinatie zie je een afname in gebruik van het programma en (mogelijke) afname in de werking. Alleen e-health is dus niet genoeg.

Ik hoop dan ook met dit onderzoek te bereiken dat ik zowel patiënten als hulpverleners bewust kan maken dat veel leed voorkomen kan worden door ná de behandeling terugvalpreventie te bespreken. En hen direct de tools in handen geef om hier ook praktisch mee aan de slag te gaan met het GET READY-programma.”

Wat houdt het GET READY programma in?
“Het terugvalpreventieprogramma GET READY bestaat uit contacten met praktijkondersteuners huisarts-GGZ (POH-GGZ) en e-health modules. Patiënten en POH-GGZ vullen samen een terugvalpreventieplan in en patiënten houden hun angst- en stemmingsklachten bij in een online dagboek.

Patiënten vonden de e-health modules informatief, terwijl de POH-GGZ een heel belangrijke rol spelen in het motiveren en steunen van patiënten om met e-health aan de slag te gaan en te blijven.”

Gepromoveerd…en dan?
“Ik wilde graag promoveren op een onderwerp waarbij ik wetenschap en praktijk kon verbinden. De mogelijkheid om nu binnen Inholland ‘Leer- en innovatienetwerken (LIN’s) op te zetten binnen de ggz is een kans die ik met beide handen aangrijp. Je ziet ook met de oprichting van het Centre of Expertise: Preventie in Zorg & Welzijn, dat het domein GSW ook bewust kiest voor deze richting. Mijn promotieonderzoek en het opzetten van de LIN’s passen perfect in die ontwikkeling.”

Lees meer over Esther’s onderzoek