Delft,
05
april
2022
|
09:56
Europe/Amsterdam

Uitnodiging Symposium Het Nieuwe Telen: gas erop! op 2 juni 2022

shutterstock_1104450200

Op donderdag 2 juni 2022 wordt het project Het Nieuwe Telen: gas erop! feestelijk afgesloten in het World Horti Center in Naaldwijk. Tijdens dit event wordt er teruggeblikt op de resultaten van het project en vooruit gekeken naar de toekomst.

Zowel docenten als studenten van Inholland zijn actief betrokken geweest bij dit project dat in het teken staat van het verminderen van energiegebruik in de glastuinbouwsector. Een onderwerp dat in de huidige gascrisis relevanter blijkt dan ooit. Het project is bedoeld om telers een nieuwe impuls te geven op weg naar Het Nieuwe Telen en hun houding tegenover de teeltmethode op basis van kennis en kunde bij te stellen. 

Zo is er tijdens het project, in samenwerking met de WUR, gewerkt aan een upgrade en gamificatie van de simulatietool KASSIM. Een online simulatietool op het gebied van klimaatregeling binnen kassen. Ook hebben docenten en studenten teelexperimenten opgezet voor paprika’s, cymbidiums en hortensia’s om de bestaande kennis over de effecten van Het Nieuwe Telen te vergroten. Dit in nauwe samenwerking met het werkveld. Daarnaast hebben Inholland studenten doormiddel van bedrijfsscans nieuwe inzichten verzameld over de knelpunten en vraagstukken van telers bij de implementatie van Het Nieuwe Telen. Deze inzichten worden verwerkt in adviezen rondom communicatie en richting beleidsmakers.

Programma 
15:30 uurWelkom en opening door Jan-willem Donkers (inHolland) en Leo Oprel (Ministerie van LNV)
15:45 uurToekomstperspectief door Silke Hemming (WUR, Autonomous Greenhouse)
16:15 uur

Waar staan we nu?

  • Presentatie Learning Communities door Pieter Seuneke (Aeres) en Nico van Hemert (CIV-groen)
  • Presentatie VPA door Loes Witteveen (HVHL)
  • Keukentafelgesprekken door Gert Engbers (CIV-groen)
16:45 uurEerste stappen in de praktijk - proeven bij telers door studenten van HAS en InHolland in gesprek met de telers
17:15 uurLange termijn perspectief en rol van het onderwijs door Jasper den Besten (HAS Hogeschool)
17:30 uurEinde & borrel

Meld je hier aan!


Locatie
Het event wordt gehouden in het World Hort Center te Naaldwijk (Rabotorium). Het is tevens mogelijk om het event online bij te wonen.

Informatie over de sprekers
Dr. Silke Hemming is een expert op het gebied van nieuwe kasontwerpconcepten en moderne kasoverkappingen, werkte aan verschillende projecten met betrekking tot het verhogen van de lichttransmissie. Het WUR LightLab is een unieke faciliteit met de modernste meetapparatuur voor optische eigenschappen van kasmaterialen. Silke Hemming was projectleider diverse internationale onderzoeksprojecten naar kassystemen in verschillende klimaatzones wereldwijd. Ze initieerde onlangs onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie en kassencontrole en leidde de eerste internationale uitdaging op het gebied van autonome kassen. Bron WUR

Drs. Leo Oprel is sr. beleidsmedewerker van het ministerie van LNV en houdt zich bezig met de aandachtsgebieden energie, water en bemesting en constateert van dicht-bij dat er meer en meer sprake is van het in elkaar grijpen van die onderwerpen en dat is in lijn met de LNV-visie. Bron Glastuinbouw waterproef

Ir. Jasper den Besten is lector Nieuwe Teeltsystemen bij HAS Hogeschool. Met dit lectoraat richt Jasper zich op de toepassing van innovaties in de hightech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Het lectoraat werkte nauw samen met de praktijk aan ontwikkelingstrajecten en bij de validering van systemen. Het lectoraat rond dit jaar af. Bron lectoraat Nieuwe Teeltsystemen.

Het project Het Nieuwe Telen, gas erop! is bedoeld om telers een nieuwe impuls te geven op weg naar Het Nieuwe Telen (HNT) en de mindset op basis van kennis en kunde bij te stellen. Het project is een samenwerking tussen kennisinstellingen, waaronder HAS Den Bosch, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland, telers en de overheid, mogelijk gemaakt door LNV en Regieorgaan SIA. Het loopt van november 2019 tot september 2022.