19
februari
2024
|
10:00
Europe/Amsterdam

Uitslag verkiezingen Hogeschool Medezeggenschapsraad 2024

De kandidaten voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad en deelraden zijn gekozen! Vrijdag 16 februari 2024 stelde de verkiezingscommissie de uitslag van de algemene verkiezingen voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad vast. Dit volgens artikel 17 van het MR-reglement.

De volgende kandidaten zijn gekozen:   

Personeelsgeleding:      

 • Cemal Aydemirli
 •  Bea Becht
 • Robert Chamski 
 • Jouke Dugour
 • Marco Mosselman         
 • Wilke van Muiswinkel   
 • Simon Palser
 • Ben van der Sluijs           
 • Leon van der Ster
 • Eric Wiersma    

Studentgeleding:

 • Kevin Borges
 • Lucita Gumbs    
 • Fatima el Marini 
 • Sahíyena Moerland
 • Willem Potjer
 • Jarno Rip            
 • Wika Shamirjan
 • Tim Smit
 • Steyn Vos           
 • Marieke Waaijer

De zittingstermijn van de nieuwe HMR begint op 1 maart 2024 en eindigt op 1 maart 2027. Voor de kandidaten van de personeelsgeleding zijn 1184 stemmen uitgebracht. Voor de kandidaten voor de studentgeleding zijn 309 stemmen uitgebracht.

De verkiezingscommissie heeft ook de uitslag van de tussentijdse verkiezingen voor de studentgeledingen van de deelraden AVAG, BFL en TOI vastgesteld.

De volgende kandidaten zijn gekozen:

Studentgeleding AVAG:

 • Chai Chadud Cosac                     
 • Marleen ten Have                       
 • Mirthe Kleinjan              

Studentgeleding deelraad BFL:

 • Samir el Fanani
 • Roy Spitters      

Studentgeleding deelraad TOI:

 • Boudewijn Galjaart                     
 • Tycho Mallee                                
 • Olga Zhigulina  

Hier vind je de volledige uitslag van de verkiezingen  van de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de volledige uitslag van de tussentijdse verkiezingen van de studentgeledingen van de deelraden. Volgens het MR-reglement, artikel 18.1 kan tegen deze uitslagen binnen zeven dagen na de publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het College van Bestuur.