07
december
2023
|
09:51
Europe/Amsterdam

Update Fit for the future: op naar 2024

Het verschil zit in ons - Altijd elkaar versterken

Nu het einde van 2023 nadert zijn we alweer bijna een jaar verder met het programma Fit for the Future (FFF), onze hogeschoolbrede aanpak om met elkaar de organisatie fit te maken en te houden. Veel complimenten voor de grote stappen die dit jaar zijn gezet. Soms ging het daarbij om voorbereidend werk, soms ook om initiatieven met directe, zichtbare effecten op de organisatie. We realiseren ons dat het lang niet altijd om makkelijke beslissingen ging, zoals afscheid nemen van collega’s. Toch mogen we trots zijn op de wendbaarheid die we met z’n allen tonen.

Aantal medewerkers meer in lijn met studentenaantallen
Zoals we ook in vorige update al aangaven hebben we in 2023 het aantal medewerkers in lijn gebracht met de studentenaantallen. Een reductie van ongeveer 150 fte (een combinatie van vaste formatie en externe inhuur) moest gehaald worden en dat is gelukt door:

  • Bij  opleidingen met kleinere studentenaantallen de omvang van het onderwijzend personeel aan te passen.
  •  Onze externe inhuur aanzienlijk te verminderen.
  • En bijna-pensioengerechtigden hebben we een vervroegde uittredingsregeling aangeboden, en dan voornamelijk aan hen die werkzaam zijn op projecten die gerelateerd zijn aan de NPO-middelen.

De harmonisatie van processen binnen Inholland
Naast het feit dat Fit for the future bedoeld is om onze hogeschool financieel gezond te houden is het ook een mooie kans om beter, efficiënter en effectiever samen te werken, waarbij we oog hebben voor elkaars talenten: samen te werken aan één Inholland en tot een nog betere dienstverlening te komen.

Het team dat zich vanuit FFF richt op het ‘efficiënter inrichten’ van de organisatie heeft al eerder een aantal processen geïdentificeerd in de organisatie die geoptimaliseerd kunnen worden. Met één van de belangrijkste verbeterpunten: de behoefte aan meer uniformiteit in werkwijzen op de verschillende vestigingen. Het gaat hierbij om onderwijs- en vestigingsondersteuning. Sinds september helpt adviesbureau Berenschot ons deze processen te harmoniseren. Dit project duurt ongeveer een jaar en is gericht op het verbeteren van zowel de student- als docenttevredenheid en niet onbelangrijk: het werkplezier van onze collega's.

Daarnaast zijn er vier andere processen die we willen harmoniseren binnen Inholland:

  1. Communicatie
  2. HR
  3. Business control
  4. Onderwijsbeleid

Met HR en business control zijn we inmiddels van start gegaan. We hopen deze in 2024 af te ronden. Voor communicatie en onderwijsbeleid maken we plannen van aanpak in 2024.

 Met de optimalisatie van genoemde processen en onze acties om ons huishoudboekje op orde te houden hebben we er alle vertrouwen in dat we de juiste stappen maken om toekomstbestendig te zijn. Zodat we kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven geven in de lijn met de juiste middelen, met de juiste ondersteuning.

 En of het nu gaat om onderwijs, onderzoek of ondersteuning, we zetten deze stappen samen als één Inholland. En hoe we dit tot dusver met elkaar doen maakt trots. Teamwerk maakt ons sterk.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.