Haarlem,
24
januari
2022
|
14:17
Europe/Amsterdam

Van abstracte onderwerpen naar behapbare units

Studenten werken aan de toekomst van de muziekindustrie

Music industry lab

Duurzaamheid, inclusiviteit en welvaartsverdeling. Zomaar drie grote en actuele vraagstukken waar bedrijven en organisaties ‘iets mee moeten’. Maar hoe vertaal je zulke abstracte onderwerpen naar de dagelijkse praktijk? Daar is creatief denken en dus een creatieve geest voor nodig, betoogt Theo Ploeg. Als learning director van het International Music Industry Lab van Hogeschool Inholland Haarlem probeert hij die manier van denken te stimuleren bij studenten. 

De achtergrond van Theo Ploeg ligt in de vormgeving, wat hij onder meer doet vanuit zijn Studio Hyperspace. Daar ligt ook de oorzaak dat hij zijn naam normaliter niet met hoofdletters schrijft: hij vindt het uit esthetisch oogpunt mooier om alleen kleine letters te gebruiken. Sinds februari 2021 is ploeg als learning director verbonden aan het International Music Industry Lab (kortweg: IMI Lab). In die rol komt veel samen van ander werk dat Theo Ploeg doet en deed. Onder meer in de design sociology en als muziekjournalistiek en docent. “Van 2000 tot en met 2011 heb ik ook in Haarlem gewoond en in die tijd ben ik een beetje verliefd geworden op deze stad, dus het is fijn om weer terug te zijn.” 

Gelijkwaardige partners 
“Het IMI Lab is bedoeld voor studenten van alle Inholland-opleidingen die direct in de muziekindustrie aan de slag willen”, vervolgt Ploeg. “Daarbij werken studenten als gelijkwaardige partners samen met partijen uit het werkveld. Zoals festivalorganisator Elrow en Buma/Stemra, de belangenbehartiger op het gebied van muziekauteursrecht. Je zou verwachten dat er voornamelijk Conservatorium-studenten in het Lab actief zijn, maar daar zou ik er juist wel wat méér van willen zien. Momenteel zijn er met name studenten van opleidingen als Business Innovation, Tourism Management en Leisure & Events Management. Dat interdisciplinaire is juist de kracht van het lab én is ook wat de muziekindustrie nodig heeft. Muzikaliteit, creativiteit, zakelijk inzicht en praktische realisatie zijn daar steeds meer met elkaar verweven.” 

Behapbare units 
“In het Lab houden we ons simpel gesteld bezig met de vraag hoe de muziekindustrie gezonder kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en diversiteit, maar ook als het gaat om eerlijke betaling. Ook houden we ons bezig met hoe de industrie eruit komt te zien tegen de achtergrond van innovaties en marktontwikkelingen. Denk aan blockchain, artificial intelligence en crypto’s. Ik constateer in het algemeen dat bedrijven worstelen met de vraag ‘wat ze daar mee moeten’.” 

“Ondernemers zijn goed in wat ze doen en hebben onvoldoende kennis, tijd of aandacht om te bedenken hoe ze die abstracte onderwerpen implementeren binnen de organisatie. Soms wordt er een extern bureau ingehuurd om een rapport te schrijven, maar in mijn ogen mis je dan de benodigde interne linkjes – en dus draagvlak. Ik heb de indruk dat ‘het bedrijfsleven’ juist behoefte heeft aan mensen binnen de organisatie die in staat zijn zulke abstracte onderwerpen terug te brengen tot praktisch niveau, naar kleine, behapbare units.” 

Speculative Design 
“De manier waarop een ontwerper denkt, werkt daar naar mijn mening heel goed voor. Ik ga daarbij uit van speculative design: hoe denk je dat de wereld er over tien à vijftien jaar uitziet? Zet dat om in een ontwerp en kijk van daaruit hoe je dat terugvertaalt naar wat je nú moet doen om daar te komen. Persoonlijk of met je organisatie. Die manier van denken vraagt om je eigen manier van denken opzij te zetten, te kijken door de ogen van anderen, rekening te houden met allerlei ontwikkelingen die op ons af komen. Met dus als uitgangspunt dat je ook iets gaat dóen. We zijn sterk gewend om eerst uitgebreid na te gaan denken en pas als dat is afgerond in actie te komen – áls het al zover komt, denk aan iets als de klimaattop in Glasgow. Wat mij betreft moet vooral het ‘doen’ leidend zijn, hand-in-hand met denken natuurlijk, zoals we dat doen met de methodiek van design thinking.” 

Ontwerpers en kunstenaars 
“Onlangs heb ik een workshop Creative Mind gegeven bij de Startup Campus van Inholland. Daar zag ik dat studenten, na een aarzelende start, heel goed uit de voeten kunnen met zo’n ‘doen-aanpak’. Je ziet ze van hun eigen comfortzone naar een nieuwe comfortzone gaan, dankzij de kracht van verbeelding. In die zin denk ik dat de wereld momenteel veel behoefte heeft aan ontwerpers en kunstenaars. Wanneer hun manier van denken en werken samensmelt met de theoretische inslag, komen we tot nieuwe manieren om grote onderwerpen te laten landen. Binnen het IMI Lab willen we studenten stimuleren om op die manier te kunnen denken, omdat zij de professionals zijn die hiermee aan de slag zullen moeten.” 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.