07
december
2023
|
13:48
Europe/Amsterdam

Van cijfers naar context: nieuwe visie op onderwijs bij Finance-opleidingen Inholland

Focus op duurzaamheid, digivaardigheid en relevante skills

BFL afbeelding

Scholieren kiezen steeds minder vaak voor financiële studies, uit angst dat het werk saai is of verdwijnt door de opmars van AI-technologie. Terwijl het vak juist relevanter is dan ooit, vindt men bij de opleidingen Finance & Control en Accountancy van Hogeschool Inholland. Het biedt niet alleen geweldige carrièrekansen, maar stelt studenten ook in staat impact te maken op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om toekomstige professionals optimaal voor te bereiden op de dynamische wereld van morgen, voerden de opleidingen onlangs enkele belangrijke onderwijsvernieuwingen door.
 

"Duurzaamheid en nieuwe technologieën, zoals AI, zijn prominente thema’s in onze snel veranderende wereld", zegt Abdulkadir Poyraz, teamleider & portefeuillehouder Onderwijsinnovatie Finance bij Inholland. “We moeten met minder mensen dezelfde output bereiken en de rol van de financiële professional wordt daarin steeds urgenter. Ons nieuwe curriculum richt zich op het begrijpen en meten van duurzaamheidsinitiatieven, zodat onze studenten toekomstige bedrijven kunnen adviseren over hun impact op lange termijn. Daarnaast staat de 'digidenker' centraal, de digivaardige professional die bekwaam is in data-analyse, validatie en het gebruik van softwarepakketten en datatoepassingen die in het hedendaagse werkveld van belang zijn. De financial wordt steeds meer gesprekspartner die verder kijkt dan cijfers en spreadsheets; de focus verschuift van puur rekenwerk naar meer adviserende en analytische vaardigheden. En onze recente onderwijsvernieuwingen zijn een antwoord op deze ontwikkeling."

Praktijkgerichte benadering
Om dat onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, gaan de studenten al in het tweede jaar met geïntegreerde praktijkopdrachten aan de slag. Joyce Frentzen-Hoefsmit, docent Finance bij Inholland Rotterdam legt uit: “Het jaar start met een planning & controle-cyclus. De studenten leren een begroting maken, administratie voeren in Exact Online en dit om te zetten naar een presenteerbare managementrapportage. In het tweede semester werken ze aan een bedrijfscasus gericht op het afsluiten van een boekjaar, waarbij ze een jaarrekening opstellen en advies geven over verbeteringen ten aanzien van duurzaamheid. Gedurende veertien weken voeren ze in kleine groepjes opdrachten uit die daadwerkelijk in de professionele wereld voorkomen, direct bij bedrijven op kantoor. Dat gaat een stuk verder dan alleen een administratie runnen.”

Verbinding met de praktijk

De studenten doen dus al vroeg in hun opleiding ervaring op met echte bedrijfsscenario’s. Op die manier ontwikkelen ze niet alleen de waardevolle praktische vaardigheden waarnaar werkgevers op zoek zijn, maar zien ze ook de samenhang tussen lesstofonderdelen beter. En daar ontbrak het voorheen nog wel eens aan, aldus Desirée van Kuilenburg, fiscalist en Inholland-docent (belasting)recht. “Dankzij de gezamenlijke geïntegreerde opdrachten zien studenten nu duidelijker hoe de geleerde kennis relevant is en samenhangt, waardoor ze ook de verbinding tussen theorie en praktijk beter begrijpen. Daarnaast vragen we constante feedback van bedrijven en studenten om de kloof tussen werkveld en onderwijs nog verder te verkleinen."

Individueel leerpad
In het derde en vierde jaar hebben studenten de vrijheid om te kiezen voor een stage, een minor binnen of buiten Inholland, of een andere passende optie die aansluit bij hun interesses. Dit geeft ruimte voor zelfontplooiing en brede ontwikkeling binnen het vakgebied. Jan Wokke, docent Accountancy: “We experimenteren bijvoorbeeld met een multidisciplinaire minor gericht op technische innovatie. Hier leren studenten buiten hun eigen expertisegebied te denken en ontwikkelen ze waardevolle samenwerkingsvaardigheden. In ons nieuwe onderwijs benadrukken we de toegevoegde waarde van de financial in het samenspel met andere disciplines. Tegelijkertijd dagen we de student uit om daarin de verantwoordelijke te zijn, het morele kompas, de rechte rug.”

Voorbereiding op de moderne werkomgeving
De Finance-docenten zijn blij met de vernieuwde onderwijsaanpak. “Het zorgt nu al voor meer betrokkenheid en begrip bij studenten. Ze leggen verbanden, zijn actiever in de klas en voeren geweldige discussies!” De veranderingen in het vakgebied bieden nieuwe perspectieven, concludeert Abdulkadir. "Uiteindelijk heeft elk bedrijf behoefte aan een financieel specialist, intern of extern, om de naleving van regelgeving te waarborgen. Nu automatisering eentonig werk overneemt, kunnen mensen zich gaan concentreren op analyse en verbetering op basis van data. De financieel van morgen moet kunnen interpreteren, communiceren, kritisch reflecteren én netwerken, en bezit behalve financiële ook juridische kennis. Dat maakt dit vak buitengewoon veelzijdig, en uitdagender en interessanter dan ooit tevoren!”