Alkmaar,
31
januari
2019
|
09:40
Europe/Amsterdam

Verpleegkundige experts op robotverkenning bij Inholland Alkmaar

De inzetbaarheid van robots in de zorg stond centraal vorige week tijdens een bezoek bij Inholland Alkmaar van de Expertgroep Verpleegkundigen van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Lector Cock Heemskerk en Margo van Kemenade van de onderzoekslijn Robotica informeerden de delegatie over wat zorgrobots zijn en doen, en welke categorieën er zijn, namelijk gezelschapsrobots en assisterende en monitorende robots.

Met een inleidende film over zorgrobot Alice, waarin oudere dames een gezelschapsrobot in huis krijgen, kregen de bezoekers een goed beeld over de inzetbaarheid van zorgrobots op dit moment. In de documentaire draait het om een onderzoek naar dilemma’s rondom sociale interactie met robots. Is het wel ethisch verantwoord om ouderen op te vrolijken met een robot? De dames in de documentaire vonden het in ieder geval erg jammer dat ze ook weer ‘afscheid moesten nemen’ van Alice.

Kennismaking met Rose de zorgrobot
Cock Heemskerk gaf aan dat in Nederland de zorgrobot nog geen fysieke acties bij patiënten mag uitvoeren. Vervolgens lieten studenten Anthony Quach (Technische Informatica) en Ibo Ates (Werktuigbouwkunde) verpleegkundigen persoonlijk kennismaken met zorgrobot Rose. “Anthony demonstreerde de bewegingsmogelijkheden van Rose terwijl Ibo zijn onderzoek naar de mogelijkheden van de nieuwe grijper toelichtte. Het enthousiasme van de verpleegkundigen steeg nog verder toen ze zelf de zorgrobot mochten besturen en deze een eenvoudige handeling lieten uitvoeren”, aldus Margo van Kemenade.

Brainstormsessie inzetbaarheid zorgrobots
Zienderogen groeide het aantal ideeën voor de inzetbaarheid van de zorgrobot om de patiënten te ondersteunen en het dagelijkse werk van de verpleegkundigen te verlichten. Zo gaven verpleegkundigen aan dat Rose wel wat menselijkere vormen aan mag nemen en een meer vriendelijke kleur kan krijgen dan het ‘harde’ zwart. Wat betreft inzetbaarheid van zorgrobots voor patiënten en verpleegkundigen dachten ze onder andere aan een ‘knuffel/slaaprobot’, maar ook aan diverse taken, zoals de controle op infuuszakken en het checken van verband, en toezicht op regelmatige inname van medicatie. Afgesproken werd om de ontwikkelmogelijkheden te inventariseren en vervolgens te kijken welke opties haalbaar zijn en in samenwerking concreet nader onderzocht kunnen worden.

Symposium 13 mei
De Expertgroep van de NW Ziekenhuisgroep organiseert maandag 13 mei 2019 een symposium in het kader van innovatie. Mogelijk doet de onderzoekslijn Robotica actief mee met een toespraak en een demonstratie van zorgrobot Rose.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
De Gezonde Samenleving

De onderzoekslijn Robotica draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.