Dordrecht,
26
januari
2018
|
15:01
Europe/Amsterdam

‘Voed je kinderen op met hoop en optimisme’

Pabostudent

Prof. dr. Micha de Winter hield dinsdag 23 januari tijdens de Janusz Korczak-lezing bij Hogeschool Inholland Pabo Dordrecht een inspirerende inleiding voor een zaal vol leraren en andere opvoeders. De pedagoog gaf aan dat kinderen opgroeien in een ingewikkelde wereld waarin zij dagelijks via vele media geconfronteerd worden met nieuws dat hen in verwarring brengt. Toch is er alle reden om optimistisch te zijn, maar al die positieve zaken komen niet of nauwelijks in het nieuws.

“De wezenlijke taak van ons opvoeders is om kinderen geloof in hun toekomst te bieden, perspectief te geven en dat kan door het bieden van H.O.O.P.: Handelingsperspectieven cultiveren, Onderbreken van impulsieve oordelen en verlangens, Optimisme voorleven en Participatie bevorderen”, zei De Winter. Hij gaf talloze voorbeelden hoe je dit in de dagelijkse praktijk in het onderwijs met kinderen kunt doen. Kinderen serieus nemen, hen mee laten denken en praten, hen laten participeren in wezenlijke besluitvorming.

In Nederland zien we zijn voorgestelde aanpak vooral terug in ‘De Vreedzame School’, een project waar meer dan duizend basisscholen meewerken. Kinderen leren hier samen verantwoordelijkheid te nemen en conflicten op te lossen.

Het is een aanpak naar het voorbeeld van de naamhouder van de lezing. De Joods-Poolse pedagoog Janusz Korczak was in het begin van de vorige eeuw één van de belangrijkste grondleggers van de rechten van het kind, paste een soortgelijke methodiek al volop toe in zijn weeshuis en gaf kinderen daarmee een echte stem. Arie de Bruin, voorzitter van de Janusz Korczak Stichting in Nederland, benadrukte tijdens de inleiding van de lezing dan ook het belang van de pedagogiek van Korczak voor ons huidige onderwijs.

Twee schoolteams van basisschool Pius 10 uit Dordrecht en basisschool Impuls uit Zwijndrecht gaven deze avond een presentatie hoe zij de participatie van kinderen in hun school vormgeven. Kinderen worden bijvoorbeeld opgeleid tot mediator en bemiddelen zelf wanneer er conflicten zijn tussen kinderen. Beide scholen lieten zien dat door de inbreng van de kinderen het aantal vechtpartijen en ruzies met sprongen gedaald was en dat op de scholen nauwelijks meer echt gepest werd.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.