Den Haag,
12
juli
2021
|
11:59
Europe/Amsterdam

'Voor mij was het volgen van de MLI een soort life changing event'

Jorijn Tragter, opleidingsmanager Master Leren en Innoveren

GS_TRAGTER 001

Opleidingsmanager van de Master Leren en Innoveren (MLI) Jorijn Tragter heeft zelf eind 2018 de master afgerond bij een collega-hogeschool. ‘Ik heb de MLI dus aan den lijve ervaren.’ Nu is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en organisatie van het onderwijs van deze master bij Inholland. ‘Mijn rol is faciliterend. Ik zorg ervoor dat het team in staat is om de opleiding verder te ontwikkelen en uit te voeren.’ De master is namelijk in ontwikkeling: ‘Als je Master Leren en Innoveren heet en het gaat om duurzaam innoveren in het onderwijs, dan vind ik dat je daar zelf een voorbeeld in moet zijn.’

Achtergrond in HR en onderwijs
‘Ik heb een brede achtergrond. Ik ben begonnen in het HR-vakgebied en in 2009 overgestapt naar het onderwijs als docent Nederlands als tweede taal bij een ROC. Daar groeide ik door tot opleidingsmanager. Vervolgens heb ik een tijd als zelfstandige gewerkt. Toen ben ik aan de slag gegaan als HRD-adviseur binnen Inholland en nu zit ik op deze plek. Een wat toevallige samenloop van omstandigheden. De rode draad in mijn loopbaan is leren en ontwikkelen van mensen in organisaties. Dat is wat ik leuk vind.’

Life changing event
Deze rode draad vond Jorijn toen ze zelf de MLI volgde. ‘Voor mij was het volgen van de MLI een soort life changing event. Dat was ook een reden dat ik op deze functie heb gesolliciteerd. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren om de opleiding ook voor andere mensen zo betekenisvol te laten zijn. Het was heerlijk om twee jaar omringd te zijn door gelijkgestemden. Ik had voordat ik aan de MLI begon het idee dat ik met mijn drive en ideeën een soort roepende in de woestijn was. Bij de opleiding vond ik mensen die dat ook waren. Alleen dat gaf al een gevoel van verbinding. Ik had eindelijk het idee dat ik ergens helemaal op mijn plek was.’

Breed kader
‘De MLI leidt niet tot een beroep op, maar zoals wij dat noemen tot ‘educatief leider’. De onderwijskundige vraagstukken uit de praktijk van onze deelnemers staan centraal. Wat voor wetenschappelijke kennis is hierover beschikbaar? Wat betreft de inhoud gaat het dan om theoretische concepten op het gebied onderwijskunde, leren en veranderkunde. Die concepten koppelen we telkens aan vragen als: wat betekent dat nou voor mijn praktijk, voor mijn vraagstuk en voor mijn eigen handelen? Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Je bent uiteindelijk je eigen instrument in het realiseren van de dingen die je wilt bereiken. En zoals je mag verwachten bij een masteropleiding is er ook aandacht voor onderzoek en onderzoeksvaardigheden, niet als doel op zich, maar als middel om je innovatie te realiseren: onderzoek als innovatiestrategie dus. Samengevat gaat het om inhoud, onderzoek en rolontwikkeling. Die driehoek die vind ik heel waardevol.’

Voortrekkers
‘De professionals die de MLI volgen, zijn een beetje vakidioten, de mensen met ambitie. Het zijn vaak de voortrekkers in een team, de mensen met innovatieve ideeën en wat innovatiever dan de rest. Ze vragen zich af: wat kan er beter en hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren? Ze komen niet met onderwerpen waar ze een keer op een vrijdagmiddag van gedacht hebben: oh, dat is wel interessant. Ze komen met vraagstukken die relevant en betekenisvol zijn voor hun team of organisatie. Ze willen bijdragen aan organisatiebrede innovatie en onderwijsontwikkeling. En dat is ook wat we graag willen.’

Leergemeenschap
‘Wat ik daarbij mooi vind om te zien is de leergemeenschap die we met elkaar vormen. Dan gaat het om de docenten, de deelnemers en de ondersteuning daarom heen. In toenemende mate lukt het ons om het werkveld daar ook bij te betrekken. We zijn niet zozeer een klassieke opleiding, maar proberen het leren te organiseren. Onze alumni blijven zich vaak ook verbonden voelen met de opleiding. Zo is een alumnus nu studiebegeleider en een andere is onderzoeksbegeleider. Dit is waardevol voor alle betrokkenen en deze verbindingen proberen we steeds sterker te maken.’

Koers houden
‘Wat ik met het team van de MLI hoop te bereiken is dat we steeds meer een leergemeenschap of, beter nog, onderzoekwerkplaats worden waar maatschappelijk relevante onderwijskundige vraagstukken worden aangepakt vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Dus zowel vanuit de student, de docenten, de lectoren als het werkveld. Mijn rol hierin is niet zozeer de koers bepalen, maar de koers houden en het realiseren ervan mogelijk maken. Leiden de dingen die we doen tot het doel zoals we dat met elkaar voor ogen hebben?’