Alkmaar,
24
januari
2019
|
08:30
Europe/Amsterdam

Voorbereiden van toekomstige zorgprofessionals met e-health

Technische oplossingen in de zorg worden steeds belangrijker door de toenemende vergrijzing en dreigende personeelstekorten. Het werken met e-health binnen diverse opleidingen zorgt ervoor dat onze toekomstige professionals leren van het belang van deze ontwikkelingen op zowel zorg als technologisch gebied. Mede in het kader van de nationale e-healthweek gingen studenten Verpleegkunde en Elektrotechniek rond dit thema aan de slag.

In de ochtend werd er gestart met een inleidend college over e-health van de Inholland-onderzoekslijn Medische Technologie. Aansluitend was er een korte introductie van Zorg van Nu, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie verzorgt een grootscheepse voorlichtingscampagne met betrekking tot veranderingen in de zorg. Dit jaar ligt de nadruk op zorginnovaties die kwaliteit van leven van patiënten en zorgverleners verbeteren, zoals de rol van domotica. Domotica is het toepassen van elektronica en huisnetwerken door automatisering van processen in en om de woning.

Mini-hackaton
De studenten gingen in groepen aan de slag tijdens een mini-hackaton om oplossingen te zoeken voor diverse praktijkproblemen. De studenten kwamen met leuke ideeën om techniek toe te passen in de zorg. Zo bedachten zij speciale exo-skeletten om kinderen met mobiliteitsproblemen te laten spelen, douches met een droogfuncties voor mensen met vermoeidheidsproblemen, een 'voel-bioscoop' voor blinde kinderen en een VR-bril met masker om kinderen te laten ervaren wat de negatieve gevolgen van roken zijn. 

De Gezonde Samenleving

Met onderwijsprojecten op het gebied van e-health draagt Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.