26
februari
2024
|
09:02
Europe/Amsterdam

‘We zijn de eerste opleiding Verloskunde die bezig is met inclusief onderwijs’

Kwaliteitsadviseur Geeske Dronkers over inclusief onderwijs

Geeske Dronkers

“Als hogeschool hebben we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om rechtvaardig onderwijs aan te bieden met gelijke kansen voor iedereen.” Aldus Geeske Dronkers, kwaliteitsadviseur bij de opleiding Verloskunde. En het blijft niet bij woorden. Samen met collega’s is zij bezig het curriculum van haar opleiding inclusief te maken. Voor inspiratie en praktische tips nam ze deel aan de inspiratiedag Community of Practice (CoP) Diversiteit.

“Op initiatief van een collega heeft onze opleiding in 2020 de werkgroep Diversiteit, Inclusie en Anti-Discriminatie opgericht, kortweg DIAD”, vertelt Geeske. “Doel is onder meer om inclusiviteit en diversiteit in ons onderwijs en leeromgeving te bevorderen. Denk aan de representatie van de samenleving in de studentenpopulatie.”

Witte opleiding
Verloskunde wordt gegeven in Amsterdam en Groningen. “We zijn een nogal ‘witte’ opleiding, met een sterke oververtegenwoordiging van jonge vrouwen uit een hoogopgeleid milieu”, zegt Geeske. “Het probleem is dat we daardoor een homogene groep verloskundigen opleiden voor een heel diverse Nederlandse bevolking. Mensen uit een witte wereld die niet per se weten of aanvoelen wat goede zorg voor vrouwen uit andere bevolkingsgroepen betekent. Uit onderzoek weten we dat er een verschil in kwaliteit is tussen geboortezorg voor witte mensen en geboortezorg voor mensen van kleur. Ook de sociaaleconomische status speelt een rol.”

Geeske geeft een voorbeeld waartoe dit verschil in geboortezorg kan leiden. “Een student maakte mee dat een verloskundige geen counselgesprekken voert met moslimvrouwen over bijvoorbeeld NIPT-testen (een prenatale bloedtest, red.) vanwege het taalverschil en omdat ze de uitkomst van die gesprekken al denkt te weten.”

We willen gebruikmaken van niet-westerse bronnen, afbeeldingen en literatuur.

Geeske Dronkers, kwaliteitsadviseur opleiding Verloskunde

Aanpassing curriculum
Om iedere aanstaande moeder en pasgeboren kind even goede zorg te geven, wil Verloskunde werken aan het selecteren van een diversere groep studenten. “Hoe geven we studenten vanwege onze numerus fixus allemaal gelijke kansen? En die gelijke kansen gelden natuurlijk ook als studenten eenmaal binnen zijn. Dat vraagt om een kritische blik naar ons onderwijs. Sluiten we bijvoorbeeld door onkosten, zoals voor stages en vervoer, bepaalde groepen studenten uit? Maar het zit ook in het curriculum. Is dat niet erg vanuit een eenzijdig westers, wit perspectief ontwikkeld? Kunnen we studenten een bredere, meer genuanceerde blik meegeven? Wat de werkgroep DIAD heeft geregeld, is dat studenten de minor Gender and Diversity in Science, Society and Culture kunnen volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen.”

Diverse perspectieven 
In afstemming met het management van de opleiding heeft werkgroep DIAD een handleiding opgesteld voor diversiteit en inclusief onderwijs. “Hiermee willen we borgen dat we in de opleiding lesmateriaal gebruiken met een evenwichtige afspiegeling van diverse perspectieven. Zo willen we bijvoorbeeld gebruikmaken van niet-westerse bronnen, afbeeldingen en literatuur, vinden we het belangrijk om gastdocenten uit te nodigen voor een andere blik en nemen we ethische kwesties mee als onderwerp. Het gaat om inclusie in de breedste zin van het woord, en dus ook over onder meer gender, levensovertuiging, BMI, woonwijk, inkomen en geaardheid.” 

Praktische aanpassingen 
De aanpassingen in het lesmateriaal door de werkgroep zijn vaak zeer simpel en praktisch. “Naast witte fantomen (anatomische modellen van baby’s om verlossingen te oefenen, red.) hebben we nu ook een donkere. En dan merk je meteen dat studenten heel relevante vragen beginnen te stellen als: ‘Hoe kun je aan de huid van een baby van kleur zien dat het een zuurstoftekort heeft?’ De blik van de studenten wordt direct minder wit.” 

Als eerste opleiding 
“We zijn in Nederland de eerste opleiding Verloskunde die met inclusief onderwijs bezig is”, zegt Geeske. “Gelukkig hebben we contact met het lectoraat Diversiteitsvraagstukken om kennis op te doen. Ook onderhouden we op dit gebied contact met Hanzehogeschool Groningen, volgen we de ontwikkelingen bij de geneeskundeopleidingen en hebben we contact met Lianne Mulder van Amsterdam UMC, die onderzoek doet naar kansenongelijkheid in de selectie voor het hbo en wo. Andersom draagt onze werkgroep onderwerpen aan voor onderzoeksopdrachten en -stages waar onze studenten aan kunnen deelnemen. Zo doet een groep studenten Verloskunde op eigen verzoek per februari onderzoek naar hoe studenten van kleur onze opleiding ervaren.”

Mooi van de CoP is om te zien hoeveel mensen met inclusie en diversiteit bezig zijn. Ik krijg daar energie van.

Geeske Dronkers, kwaliteitsadviseur opleiding Verloskunde

Inspiratiedag CoP Diversiteit
Donderdag 11 januari organiseerde het lectoraat Diversiteitsvraagstukken, de Taskforce Diversiteit en Inclusie en het NPO-onderzoeksconsortium Welzijn & Binding een inspiratiedag gericht op inclusief onderwijs. Hoe kunnen we door middel van co-design werken aan inclusieve studentenparticipatie en een inclusief curriculum? In werkgroepen gingen collega’s hiermee aan de slag, zo ook Geeske. “Ik wilde zien of ik wat kon leren van de bijeenkomst en misschien wat nieuwe contacten kon leggen. Ons werkgroepje boog zich over de vraag hoe je studenten ons onderwijs laat evalueren, op een manier die recht doet aan diversiteit. Ons idee was om hen standaard te laten reflecteren in hun portfolio, dat ze na elk onderwijsonderdeel moeten maken. De klassenvertegenwoordiger verzamelt en bespreekt de evaluaties vervolgens met de opleiding.”

Rechtvaardig onderwijs
“Mooi van de CoP is om te zien hoeveel mensen met inclusie en diversiteit bezig zijn. Ik krijg daar energie van. Ik vind het een belangrijk onderwerp voor iedereen binnen Inholland. Als hogeschool hebben we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om rechtvaardig onderwijs aan te bieden met gelijke kansen voor iedereen. Het zou een gemiste kans zijn als we die belofte niet waarmaken.”

Boilerplate

Volgende CoP op donderdag 4 april
De volgende bijeenkomst van de CoP Diversiteit vindt plaats op donderdag 4 april van 14.00 tot 16.00 uur met als thema ‘On Neurodiversity and inclusion’ (Engelstalig). De bijeenkomst is zowel door studenten als collega’s online bij te wonen. Geïnteresseerd? Meld je nu aan voor de CoP en je krijgt te zijner tijd een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen.


Next CoP on Thursday 4 april
The next meeting of the CoP for Diversity with the theme ‘On Neurodiversity and inclusion’ will take place on Thursday 4 April 2024 from 14:00 to 16:00. The meeting can be attended online by both students and colleagues. Interested? Register for the CoP now and you will receive an invitation to attend the meeting in due course.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jonathan Evans
17
March
2024
This is so important for all the curricula at Inholland.

We willen gebruikmaken van niet-westerse bronnen, afbeeldingen en literatuur.
Geeske Dronkers, kwaliteitsadviseur opleiding Verloskunde