Rotterdam,
20
april
2020
|
14:56
Europe/Amsterdam

Webinar: waarom zijn sociale ondernemers juist nu nodig?

sociaal_ondernemen

Juist de coronacrisis doet een groot beroep op ondernemende en innovatieve kwaliteiten van professionals in het sociale domein. Maar hoe doe je dat in deze tijd van social distancing, thuisisolatie en hulpverlening op afstand? Volgens Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad versnelt deze crisis ontwikkelingen die al langer liepen. "Hogescholen die studenten goed willen voorbereiden op die kwaliteiten hebben baat bij het studieboek Sociaal Ondernemen en het webinar 'Waarom sociaal ondernemende professionals juist nu nodig zijn'

Het sociale domein is sinds de decentralisaties van 2015 ingrijpend veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving, waarin zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop staan. Dit heeft gevolgen voor professionals in het sociale domein en vraagt om een doorontwikkeling van hun ondernemende kwaliteiten. Sociale professionals werken binnen beleidskaders die gericht zijn op de bevordering van de eigen kracht van cliënten en bewoners én in een zakelijke en resultaatgerichte context. 

"Heel goed dus dat Ido de Vries, docent-onderzoeker aan de Hogeschool Leiden, aandacht besteed aan de kenmerken van sociaal ondernemen en wat de uitdagingen zijn voor professionals in deze tijd," zegt Guido. Ido is ook een van de redactieleden van het studieboek 'Sociaal Ondernemen: Innovatie en ondernemerschap in het sociale domein', dat onlangs verscheen. Het boek is geschreven door vier inhoudelijke experts, waaronder Inholland-lector Guido Walraven (Dynamiek van de stad). 

Inspiratie voor professionals
Dit boek levert inspiratie voor studenten, professionals en docenten in studies zoals sociale werk, toegepaste psychologie en pedagogiek in het hoger beroepsonderwijs. Ook startende sociale ondernemers hebben baat bij de handvatten die dit boek biedt. Het zoeken naar en het creëren van kansen en het werken aan verandering en innovatie in het brede sociale domein staan centraal.

Over de auteurs

  • Guido Walraven, sinds 2005 lector Dynamiek van de Stad bij Hogeschool Inholland.
  • Suzan van der Pas, sinds 2014 lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap bij Hogeschool Leiden en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.
  • Ido de Vries, lid van de kenniskring van het lectoraat Sociale innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden en medeverantwoordelijk voor de afstudeerrichting sociaal ondernemen van de opleiding toegepaste psychologie binnen de Hogeschool Leiden.
  • Philip Marcel Karré, tot eind 2019 associate lector Dynamiek van de Stad bij Hogeschool Inholland waar hij zich richtte op het thema sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Interesse in de webinar? Meld je aan!
Doe live mee, deel ervaringen met anderen en stel je vragen aan de sprekers op dinsdag 21 april van 15.00 tot 16.00 uur. Meld je aan of houd de pagina in de gaten: de webinar blijft beschikbaar om op een later moment terug te kijken.