14
februari
2024
|
15:44
Europe/Amsterdam

Wie kies jij? Stem op jouw kandidaat voor de HMR en de deelraden

Tot en met 16 februari vinden de verkiezingen plaats voor medewerkers en studenten in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Voor deze verkiezingen hebben zich 21 medewerkers en 30 studenten kandidaat gesteld. De digitale stembus sluit op vrijdag 16 februari 17.00 uur. Ook vinden er tussentijdse verkiezingen plaats voor enkele deelraden.

download

Alle medewerkers van Inholland mogen één stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur voor de personeelsgeleding van de HMR. Studenten mogen één stem uitbrengen op een medestudent voor de studentgeleding van de HMR.

Externe medewerkers mogen helaas niet stemmen.

Stem op een collega voor de HMR
Stem op een medestudent voor de HMR

Stemmen voor de deelraden
Voor de studenten van AVAG en de domeinen BFL en TOI geldt:

Breng óók je stem uit op een kandidaat voor jouw deelraad via de Verkiezingspagina. De links vind je onderaan de pagina. Kies je deelraad en kies vervolgens voor 'kandidaten studentengeleding'.

De uitslag wordt op 16 februari 2024 door de verkiezingscommissie vastgesteld en daarna zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.