Den Haag,
26
oktober
2023
|
09:12
Europe/Amsterdam

Wij Inholland award 2023-2024 – Dit zijn de genomineerde onderzoekers!

De genomineerden van de Wij Inholland award – Onderzoeker van het jaar 2023-2024

Na de docenten zijn nu de onderzoekers aan de beurt. Wie wint dit jaar de Wij Inholland award voor Onderzoeker van het jaar 2023-2024? De voordrachten van Monique van der Veen, Feike van der Leij en Tjitske Lovert maakten veel indruk op de jury. De Inholland-collega’s zijn genomineerd vanwege de tomeloze energie en betrokkenheid waarmee zij hun onderzoek uitvoeren én verbinden met het onderwijs.  Om voor de award in aanmerking te komen baseert de jury zich op belangrijke Inholland-kernwaarden: persoonlijk en dichtbij, divers en inclusief, het verschil zit in ons én altijd elkaar versterken.

Eerder deze week presenteerden we al de genomineerden voor Wij Inholland award - Docent van het jaar.   Vanaf maandag 30 oktober kun je stemmen op je favoriete onderzoeker en docent. Op 9 november, de Dag van het Onderwijs & Onderzoek wordt de winnaar bekendgemaakt.  

Monique van der Veen, onderzoeker Mondzorgkunde, locatie Amsterdam
“Ik hoop dat mijn studenten met dezelfde nieuwsgierige blik naar de wereld blijven kijken als ik.” Dat zegt onderzoeker Monique van der Veen in de video over haar nominatie. Deze uitspraak tekent haar ten voeten uit. Ze is een voorstander van een leven lang leren, iets dat zeker ook op haar eigen loopbaan van toepassing is. Ze begon met een studie Technische Natuurkunde en kwam via een promotieonderzoek terecht in het mond- en tandheelkundige domein. Ze verbond zich aan verschillende wetenschappelijke instituten en is nu naast haar hoogleraarschap aan het Academisch Centrum van Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) docent-expert bij de opleiding Mondheelkunde van Hogeschool Inholland. Monique heeft veel aandacht gaat voor preventie: Hoe voorkomen we in alle lagen van onze samenleving onnodig tandbederf én de daaruit voortkomende gezondheids- en mentale problemen van een slecht gebit en verwaarloosde mondzorg?

In het contact met studenten is Monique erop gebrand ze concreet en praktijkgericht op te leiden. Het is haar doel toekomstige mondhygiënisten zo actueel geïnformeerd te krijgen over risico’s en preventiemogelijkheden. Daarvoor laat ze studenten praktijkervaring opdoen op plekken waar zij met haar onderzoek actief is, zoals in de ouderenzorg en in het basisonderwijs. Dat gebeurt in alle jaarlagen. Monique zet de opleiding Mondzorgkunde nadrukkelijk op de kaart als partner in de tandheelkundige zorg. Zo wordt intensief samengewerkt met de universitaire tandartsenopleiding ACTA waarbij Mondzorg vooral het deel ‘preventie’ voor rekening neemt en ACTA de ‘reparatie’.

Monique verwierf namens Inholland succesvol een aantal omvangrijke subsidieaanvragen voor grote samenwerkingsprojecten en onderzoeken. Inzichten uit dit onderzoek zullen op den duur weer landen in het mondzorgkunde curriculum, zodat dat altijd actueel is en aansluit bij het werkveld.

Feike van der Leij, lector Health & Food, Agri Centre Food & Life Sciences
“Ik heb nooit onderscheid gemaakt tussen onderzoek en onderwijs. Voor mij is dat één pot nat”, zegt Feike in deze video. Feike begeeft zich graag op het snijvlak van biologie en scheikunde en wil snappen hoe dingen op moleculair niveau werken. Zijn onderzoek begint altijd met maatschappelijke relevantie. Zijn drive om oplossingen te vinden voor kleine en grote problemen rondom duurzame voedings(technologie) is enorm. Bijvoorbeeld met het onderzoek Happy aging. Hierin onderzoekt hij hoe mensen niet alleen gezond maar ook gelukkig oud kunnen worden. En welke uitvoerbare toepassing op voedingsgebied daarvoor nodig is.

Feike is een verbinder die overal kansen ziet voor samenwerking. Samen met ondernemers en andere omgevingspartners draagt hij bij aan up-to-date beroepsonderwijs. Hij begeleidt graag studenten en betrekt ze het liefst bij actuele vraagstukken. Feike is groot voorstander ook de bedrijven waarmee wordt samengewerkt de school binnen te halen voor gastlessen en ontmoetingen waardoor interactie met de student ontstaat. Dit draagt bij aan kenniscirculatie. Hij zoekt telkens naar de samenwerking met de vijf o’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers, omgeving en overheid.  

Bij het vergoten van kennis over gezonde en klimaatvriendelijke geproduceerde voeding, vergeet hij geen enkele doelgroep. Volgens hem moet die kennis breed toegankelijk zijn. Hij roert zich dan ook graag in het publieke debat, kwam aan het woord in de Tweede kamer over de suikertaks en wordt gevraagd als spreker. Aan de titels van de onderzoeken is af te lezen hoe enthousiast Feike is over zijn werk. Wat denk je van de projecten Bean me up over de veldboon en Zuur op een rij, een onderzoek naar smaakverandering? Studenten van de opleiding Food Commerce and Technology begeleidden deze proef. In 2024 wordt dit onderzoek vervolgd en worden ook studenten van de opleiding Food Commerce & Technology en Mondzorgkunde betrokken. Ook deze versterkende samenwerking tekent Feike.

Tjitske Lovert, onderzoeker lectoraat Diversiteitsvraagstukken, ONI/locatie Den Haag
Het horen van een ervaring van studenten met stagediscriminatie, heeft zoveel impact op haar dat ze er meteen mee aan de slag wil. Dat zegt Tjitske in de video, waarin ze meer over haarzelf en haar drijfveren vertelt.

Stagediscriminatie staat al enige jaren hoog op de landelijke agenda. Na een eerder onderzoek van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken naar dit onderwerp - en het tekenen van het landelijk manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs - nam Tjitske vanuit Inholland het initiatief voor de Haagse aanpak Gelijke stagekansen. Met dit project wordt samen met externe partners en studenten stagediscriminatie in kaart gebracht en aangepakt in de regio Den Haag.

De Haagse Aanpak biedt concrete en inspirerende oplossingen vanuit verschillende perspectieven van alle betrokkenen en is daarmee divers en inclusief. In gezamenlijke creatieve ontwerpsessies zijn interventies ontworpen en ingezet om stagediscriminatie tegen te gaan. Denk aan campagne-materialen, een nulmeting om ervaringen met mogelijke stagediscriminatie in kaart te brengen, een nieuwe standaard voor onderwijs en werkgevers en het ‘Gelijke kansenspel’. Ook heeft ze het Haags manifest Gelijke stagekansen opgesteld dat ondertekend is door de bestuurders van alle partners.  

Kansenongelijkheid en stagediscriminatie zijn thema’s waar studenten niet makkelijk over praten. Bij dit project lukt dat wel, mede door Tjitske. Zij creëert een veilige context waarin alle betrokkenen zich uitgenodigd voelen om openhartig te zijn. Het project Haagse Aanpak werd opgepikt door de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme (NCDR) en de ministeries OCW en SZW. Tjitske blijft zichzelf altijd ontwikkelen, zowel door overige diverse projecten waaraan ze werkt voor het lectoraat, het bijwonen van externe symposia en haar functie als relatiebeheerder bij de locatie Den Haag. Ook volgt ze een leergang aan de Erasmus Universiteit. Alle kennis wordt weer ingebracht in het team en in het project.

Dag van het Onderwijs & Onderzoek 2022-2023

Winnaar vorig jaar
Vorig jaar ging de award Onderzoeker van het jaar naar Krista Schram, associate lector van het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid. De jury waardeerde haar aandacht voor de mensen waar haar onderzoeksprojecten om draaien: “burgers die zich onveilig voelen, studenten die aan het onderzoek bijdragen, de mensen uit de beroepspraktijk voor wie het onderzoek bedoeld is. Zij richt zich op de echte problemen waar het werkveld op het gebied van veiligheidsbeleving mee worstelt. Bovendien durft zij ook minder populaire onderzoeksresultaten te delen en zich kwetsbaar op te stellen door fouten in het onderzoek te bespreken. Dit toont lef en getuigt van een krachtig onderzoeker.”

Meer weten? Alle informatie over de Wij Inholland awards vind je hier!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.