Amsterdam,
09
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Promotieonderzoek Judith Huis in het Veld:

'Zelfmanagement voor mensen met dementie niet vanzelfsprekend'

Hoe kunnen verpleegkundigen een effectieve bijdrage leveren aan zelfmanagement van mensen met dementie en hun mantelzorgers? En hoe kan de inzet van e-health hierbij helpen? Verpleegkundige en docent bij de opleiding Verpleegkunde Judith Huis in het Veld deed hier onderzoek naar. “Zelfmanagement voor mensen met dementie is niet vanzelfsprekend, zij hebben hier hulp bij nodig. En zij niet alleen, ook mantelzorgers kunnen de nodige ondersteuning gebruiken. Zij worden met steeds meer taken belast en dat kan een zware last zijn.” Op donderdag 4 juli promoveert ze op haar onderzoek.

Leven met dementie is voor zowel de persoon als de mantelzorger vaak een grote opgave. Naarmate de dementie vordert, komen de zelfmanagementtaken steeds meer in handen van de mantelzorgers. Dit kan een enorme last zijn voor mantelzorgers, zowel op lichamelijk als emotioneel en sociaal vlak. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen ondersteuning bieden bij het zelfmanagement van zowel persoon met dementie als de mantelzorgers. Judith: “Uit een onderzoek met vragenlijsten en gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden bleek dat zij zelfmanagementondersteuning voor mensen met dementie als onderdeel van hun werk zien. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat zij zich niet altijd bewust zijn dat de mantelzorger ook ondersteuning behoeft. Het is essentieel dat verpleegkundigen en verzorgenden ook oog hebben voor de ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers.”

Mailcontact vergroot waardering en erkenning
Judith onderzocht of de inzet van e-health nuttig kan zijn bij het bieden van zelfmanagementondersteuning aan mantelzorgers. In een effect- en procesevaluatie onderzocht zij de meerwaarde van gepersonaliseerde mailcontacten tussen een gespecialiseerd dementieverpleegkundige en een mantelzorger bij het omgaan met gedragsveranderingen door de dementie. “De effectevaluatie liet geen significant positieve resultaten zien in de mate waarin mantelzorgers zichzelf in staat achtten om goed te reageren op het veranderd gedrag, tussen de groepen met en zonder persoonlijke mailcontacten. De procesevaluatie liet wel zien dat de mantelzorgers de mailcontacten waardeerden. De informatie en het advies in de mailcontacten is toegespitst op hun situatie en daarnaast ervaren de mantelzorgers hierdoor ook erkenning van de verpleegkundige.”

Judith Huis in het Veld, verpleegkundige, docent en promovenda
Het is essentieel dat verpleegkundigen en verzorgenden ook oog hebben voor de ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers.
Judith Huis in het Veld, verpleegkundige, docent en promovenda

Persoonlijke ondersteuning
Eén van de conclusies van Judith is dat verpleegkundigen en verzorgenden mensen met dementie en mantelzorgers kunnen helpen door gepersonaliseerde ondersteuning te bieden als het gaat om zelfmanagement. “Deze ondersteuning kan gedeeltelijk online maar mag het face-to-face contact nooit helemaal vervangen. Dit geldt zeker ook wanneer de online ondersteuning rechtstreeks aan de persoon met dementie is gericht.” Ook is het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden moeten beschikken over voldoende vaardigheden. “Uit onderzoek bleek dat dit niet altijd het geval is. Extra scholing kan dan nodig zijn.”

Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, programma 'Tussen weten en doen'. Betrokken organisaties bij dit proefschrift zijn Nivel, VUmc, Trimbos, Geriant, Alzheimer Nederland en Inholland.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nynke Groothof
22
May
2019
Zojuist hoor ik, dat Judith de bevindingen gaat verwerken in het nieuwe keuzevak 'Moderne dementiezorg'. volgend studie jaar kunnen studenten dit keuzevak volgen. Mooi!!!
De Gezonde Samenleving

Met haar promotieonderzoek draagt Judith Huis in het Veld bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.