Rotterdam,
10
april
2018
|
09:31
Europe/Amsterdam

ZonMW-subsidies voor onderwijsprojecten 'Verward gedrag in de wijk'

Hands

Om professionals in zorg, welzijn en veiligheid (beter) te leren werken en omgaan met ‘verward gedrag in de wijk’ gaan twee grote interprofessionele projecten van start. Daarbij zijn Dynamiek van de Stad, GGZ-verpleegkunde en Publiek Vertrouwen en Veiligheid betrokken samen met diverse opleidingen van Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht. Onderzoeksfinancier ZonMW heeft onlangs groen licht gegeven voor onder meer deze twee projecten.

Hbo-brede onderwijsmodule
Onder de werktitel ‘Interprofessioneel werken ten behoeve van personen met verward gedrag’ werken Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland samen aan een project om een onderwijsmodule door te ontwikkelen, op den duur te gebruiken door alle hogescholen in Nederland. Het gaat om een flexibele inzetbare keuzemodule voor onderwijs aan diverse professionals (in opleiding) die een actieve rol (kunnen) vervullen bij de opvang van psychisch kwetsbare burgers in de praktijk.

De noodzaak voor de ontwikkeling van een dergelijke module ligt in het feit dat de maatschappij steeds vaker geconfronteerd wordt met een diversiteit aan personen met ‘verward gedrag’. Het gaat hier om mensen met verschillende soorten aandoeningen of beperkingen, bijvoorbeeld psychisch, verstandelijk of verslaving, die problemen ervaren in wonen, werk en opleiding, gezondheid of andere ‘levensdomeinen’. Deze mensen dreigen soms de grip op hun leven te verliezen waarbij zij mogelijk zichzelf of andere schade berokkenen.

Om deze problematiek het hoofd te bieden is interprofessionele samenwerking vanuit diverse sectoren noodzakelijk. Gezien de complexiteit van de problematiek is vaak hbo-denk- en werkniveau onmisbaar om met deze doelgroep om te gaan en de samenwerking met andere professionals te coördineren. Ook moeten professionals strategisch kunnen manoeuvreren bij soms conflicterende belangen in de omgang met patiënten met een ernstige psychische ontregeling. Het is daarom belangrijk dat hogescholen studenten zo vroeg mogelijk structureel aandacht besteden aan expertiseontwikkeling, ‘rolarticulatie’ en strategisch inzicht in dit soort complexe strategieën bij genoemde doelgroep.

Vanuit Inholland zijn onderzoekers van GGZ-verpleegkunde en docenten en studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Veiligheidskunde betrokken, met Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde als stuurgroeplid. Verder is het werkveld betrokken vanuit onder andere de GGZ-instelling Parnassia Groep.

Minor CONNECT
Vanuit Dynamiek van de Stad werkt Hogeschool Inholland samen met de Hogeschool Rotterdam (penvoerder) aan de minor CONNECT om studenten van verschillende opleidingen te leren interprofessioneel samen te werken aan het oplossen van vraagstukken rond personen met verward gedrag. De minor is bedoeld voor studenten van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-Recht en Integrale Veiligheidskunde en wordt beschikbaar voor alle hogescholen.

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze minor is dat men in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid behoefte heeft aan een goede domeinoverstijgende aanpak om mensen met verward gedrag te ondersteunen. “Een tbs-er die na vijftien jaar plotseling terugkeert in de wijk. Een dementerende oudere die uren voor haar ouderlijk huisdwaalt. Een jongeman van Marokkaanse afkomst die alle hulp en psychische behandeling afwijst. Professionals en bewoners in de wijk worden geconfronteerd met een diversiteit aan personen met verward gedrag. Om tot een inclusieve en veilige wijk te komen is samenhangende en persoonsgerichte zorg nodig die over de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid heen reikt”, aldus de samenvatting in de subsidieaanvraag.

Tijdens de minor leren studenten kennis en vaardigheden, krijgen ze een praktijkgerichte module en een specialisatie, gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. Aan de hand van kritische beroepssituaties werken studenten in interdisciplinair samengestelde teams aan casussen. Ter afsluiting organiseren ze een werkconferentie waarbij ze de beroepssituaties en oplossingen analyseren en delen met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

De Gezonde Samenleving

Beide projecten dragen bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.