Dynamiek van de Stad

De onderzoekslijn Dynamiek van de Stad is lid van het landelijke Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van onderzoekslijnen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. De focus ligt daarbij op de thema’s participatie en veerkracht. Het platform werkt aan een betere kennisuitwisseling tussen (docent)onderzoekers van verschillende hogescholen en aan kennisontwikkeling door het bundelen van onderzoeksresultaten en het opstarten van stedenvergelijkend onderzoek. Met behulp van het platform willen de betrokken onderzoekslijnen een herkenbare positie creëren in het veld van onderzoek, advies, beleid, praktijk én onderwijs. Om zo ook een bijdrage te leveren aan de expertiseversterking en beroepsontwikkeling van (aankomende) professionals.

Meer over het platform, de aangesloten lectoraten, interessante publicaties en de gratis bijeenkomsten zijn te vinden op www.platformstadenwijk.nl