Duurzaam Bosbeheer in Suriname

Het doel van Duurzaam Bosbeheer in Suriname

Het overgrote deel van Suriname bestaat uit bossen. De gemeenschappen die er leven maken dankbaar gebruik van wat de natuur biedt. Maar dit ecosysteem en het bestaan van de gemeenschappen staan onder druk. Met name buitenlandse bedrijven trekken het binnenland in op zoek naar hout en goud. De exploitatie is deels illegaal: te veel bomen worden gekapt. Het leidt tot ontbossing op grote schaal.

Deze ontbossing vormt een bedreiging voor de lokale gemeenschappen, want zij zijn afhankelijk van het bos. Kunnen we voor hen geen duurzamere verdienmodellen op poten zetten? Dat is de centrale vraag voor het project Duurzaam Bosbeheer in Suriname, waar Inholland met onderzoekers, kennis- en werkveldpartners en studenten, zowel in Nederland als Suriname, bij betrokken is.

Het project Duurzaam Bosbeheer in Suriname wil duurzame alternatieven bieden voor de huidige, destructieve exploitatie van het Surinaamse bos waarmee de gemeenschappen wél aan hun bestaanszekerheid kunnen werken. In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein zijn hiervoor verschillende kennis- en werkveldpartners uit Nederland en Suriname aangehaakt, waaronder Inholland met het lectoraat Investeren in circulaire land- en tuinbouw. Daarbij richten we ons vooral op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen voor diensten, houtskool en niet-houtgerelateerde producten, zoals voedingsmiddelen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In Nederland verrichten studenten samen onderzoek, waarbij ze deskundigen uit Suriname en Nederland betrekken. De partners in Suriname staan in nauw contact met de lokale bevolking of vertegenwoordigen hun. Tussentijdse producten en eindproducten worden via de Surinaamse contacten met de lokale bevolking besproken. Indien nodig, bezoekt de student en of onderzoeker de lokale stakeholder.


"Wij richten ons met onze studenten vooral op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor diensten, houtskool en niet-houtgerelateerde producten, zoals voedingsmiddelen."

- Erik Hendrikse, docent-onderzoeker Business Studies

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten van Business Studies, Finance en de Agri & Food-opleidingen buigen zich onder andere in verschillende design thinking-workshops over de mogelijke verdienmodellen. De ideeën die hieruit naar voren komen, worden voorgelegd aan de Surinaamse en Nederlandse partners als die samenkomen in Paramaribo.

De studenten werken aan de projecten als invulling van hun stage, afstuderen of vrije ruimte. Soms participeren zij vanuit hun eigen interesses, zoals de studenten van SUInholland, de studentenvereniging van Surinaamse studenten binnen Inholland. Ook binnen de minor Food Challenge werken studenten aan deze problematiek.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein hebben we verschillende kennis- en werkveldpartners uit Nederland en Suriname aangehaakt. Een van de partners is Probos, een organisatie die zich inzet voor meer en beter bos in Nederland, Europa en de rest van de wereld. De binnenlandse gemeenschappen in Suriname spelen geen rol in de commerciële houtoogst. De vraag is hoe we dat kunnen doorbreken en zelf duurzaam bosbeheer kunnen ontwikkelen of andere producten en diensten kunnen professionaliseren.

Als studenten voorstellen doen voor verdienmodellen om nader te onderzoeken, denkt Probos mee. Zijn de ideeën realistisch, kunnen bepaalde projectpartners hen verder helpen?

De stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum is een van de andere partners in Suriname. In opdracht van de Surinaamse overheid verzorgen zij trainingen voor de bos-en natuursector, waarbij ze de sector helpen te verduurzamen. Daarnaast ontwikkelen en geven ze ook natuureducatie voor scholieren.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

In dit project werken we aan verdienmodellen om de producten op de markt te brengen met een eerlijkere opbrengst voor de inheemse bevolking. Zaak is dat de gemeenschappen hun eigen productieketen kunnen opzetten.

Zo werken we aan een uitgewerkt businessplan om Krappa-olie 2.0 op de markt te brengen; een lichaamsverzorgende olie die je beschermt tegen insecten in het bos. Ook werken we aan afzetkanalen voor houtskool. Samen met stakeholders kijken we naar nieuwe manieren om vruchten uit het bos op de markt te brengen door middel van nieuwe producten.

Met de kennis die we in dit project opdoen, kunnen we een voorbeeld zijn voor andere landen in het Amazonegebied en de beroepsopleidingen in Suriname en Nederland verrijken. De kracht van het bos kan zorgen voor een duurzame samenleving, zowel in Suriname als in de rest van de wereld, en voor een veerkrachtige leefomgeving voor de gemeenschappen."Met de kennis die we in dit project opdoen kunnen we een voorbeeld zijn voor andere landen in het Amazonegebied. De kracht van het bos kan zorgen voor een duurzame samenleving, zowel in Suriname als in de rest van de wereld, en voor een veerkrachtige leefomgeving voor de gemeenschappen."

- Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw

Nieuws over Duurzaam Bosbeheer in Suriname

 


"Het allerbelangrijkste vind ik het tandemmen van Nederlandse en Surinaamse studenten. Dat ze leren van elkaar en als generatie van morgen handen en voeten geven aan hoe we duurzaam omgaan met de bossen."

- Sietze van Dijk, consultant Probos

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Erik

Kom in contact en stel al je vragen