Lasting Beauty

Onderzoekslijn
Green Biotechnology
Duur
februari 2019 t/m februari 2023
Locatie
Amsterdam
Contact
Nelleke Kreike

Het doel van het project 'Lasting Beauty'

Begin 2019 is het onderzoek gestart naar de ontwikkeling van duurzame en mooie siergewassen via CRISPR/Cas mutagenese. Een duurzamere sierteelt is mogelijk als gewassen zichzelf beter kunnen beschermen tegen ziekten en plagen. Bepaalde genen in planten zijn belangrijk voor het pathogeen om een infectie te kunnen veroorzaken. Door deze plantgenen te muteren met behulp van CRISRP/cas, kan het virus niet meer binnendringen en zo wordt de plant resistent. Daarnaast gaan we in dit onderzoek de kleur van de Alstoemeria bloemen veranderen zodat ze nieuwe en nog mooiere kleuren krijgen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De docentonderzoekers Maaike Boersma en Paulus den Hollander van Inholland werken aan de moleculaire veredeling van Alstroemeria. Wageningen University and Research-Plant Breeding leidt dit project en werken ze aan de CRISPR/cas verduurzaming van Alstroemeria. Het project is gestart in januari 2019 en wordt gefinancierd door TKI-TU. Dit project duurt 4 jaar.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Tweedejaarsstudenten van de opleiding Biotechologie werken mee aan de optimalisatie van de protoplast isolatie, regeneratie van protoplasten en het maken van DNA constructen. In de vernieuwde onderwijseenheid in het derde jaar gaan de studenten dieper in op de mogelijkheden van de nieuwe CRISPR/Cas technologie en gaan de studenten theoretisch een nieuwe gewas ontwikkelen met moleculaire veredelingstechnieken zoals CRISPR/Cas. Verder kunnen de studenten ook hun vijf maanden durende onderzoeksstage binnen Green Biotechnology uitvoeren.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Wageningen University and Research-Plant Breeding leidt dit project en werkt aan de verduurzaming van Alstroemeria door middel van CRISPR/cas mutagenese. Daarnaast werken we samen met een zevental sierteeltveredelingsbedrijven.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Op dit moment ontwikkelen we verschillende protocollen voor het maken van protoplasten, constructie van diverse vectoren en betrouwbare detectie van mutanten. Aa het eind van het project hopen we een Alstroemria plant te hebben die resistenter is tegen bepaalde virussen en dus langer meegaat en die nog mooi is ook – een echte ‘lasting beauty’.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Lasting Beauty:

Werk samen met Nelleke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+ (31) 621 115 471