Binding en Burgerschap op Noordereiland

Auteurs
Afra Kotiso, Guido Walraven en Arend Odé
Soort object
Boekdeel
Datum
2014
Samenvatting
In 2010 werd het lectoraat Dynamiek van de Stad benaderd door enkele actieve bewoners van Noordereiland met het verzoek om een buurtonderzoek te houden in deze Rotterdamse wijk. Zij wilden weten hoe groot het draagvlak was voor deelname aan bewonersactiviteiten. Het onderzoek laat zien hoe buurtbinding vorm krijgt in de alledaagse praktijk. De onderzoeksresultaten zijn niet alleen van betekenis geweest voor docenten en studenten van Inholland, maar ook voor bewoners en professionals op het eiland (zoals in het nawoord wordt toegelicht).