De Intergenerational Learning Toolkit

van ontwikkeling tot testen

Auteurs
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2014
Samenvatting
Dit EU gesubsidieerd onderzoek was een 2 jaar EU-breed initiatief en resulteerde in een reeks instrumenten om organisaties te helpen met het organiseren van leren tussen generaties. In een vergrijzende maatschappij is het belangrijk dat organisaties de capaciteiten van oudere medewerkers beter benutten, in plaats van hun uit de organisatie zo snel mogelijk zien te krijgen. Het organiseren van leren tussen de generaties is een manier om dit probleem van onderbenutting en anderen te helpen. Voordelen van het gebruik van intergeneratie-leren zijn: het vermijden van kennisverlies en vaardigheden, het verbeteren van mobiliteit door oudere medewerkers, het vergroten van competenties van oudere en jongere medewerkers en het stimuleren van duurzame innovatie