De kracht van smaak!

Food for Happy Ageing

Lectoraten
Soort object
Lezing
Datum
2021
Samenvatting
Publicatie bij de rede van Feike Ruurd van der Leij, uitgesproken bij de aanvaarding van de functie van lector Health & Food aan Hogeschool Inholland in Amsterdam op 11 oktober 2021